Mar
7
2014

Müşteri Detay Rapor Örneği(No Receipt Method)

Aktif olan müşterilerin müşteri ve adres tanımlamalarının görüntülendiği rapor örneği

 

SELECT hp.party_name
, hca.account_number act_no
, hca.cust_account_id
, hca.party_id
, DECODE(hca.status, ‘I’, ‘Inactive’, ‘A’, ‘Active’, ‘Other’) hdr
, ‘##’
, hca.creation_date hdr_creation_date
, fu_header.description hdr_created_by
, hca.last_update_date hdr_updated
, fu_hdr_upd.description hdr_updated_by
, ‘###’
, hcsua.org_id
, hps.party_site_number site_num
, hcsua.cust_acct_site_id
, hcsua.location
, hcsua.site_use_code
, hcsua.primary_flag
, DECODE(hcasa.status, ‘I’, ‘Inactive’, ‘A’, ‘Active’, ‘Other’) site
, ‘####’
, hcsua.creation_date site_creation_date
, fu_site.description site_created_by
, hcsua.last_update_date site_updated
, fu_site_upd.description site_updated_by
, ‘#####’
, hl.address1
, hl.address2
, hl.address3
, hl.address4
, hl.city
, hl.state
, hl.postal_code
FROM apps.hz_parties hp
, ar.hz_party_sites hps
, ar.hz_locations hl
, apps.hz_cust_accounts hca
, apps.hz_cust_acct_sites_all hcasa
, apps.hz_cust_site_uses_all hcsua
, applsys.fnd_user fu_header
, applsys.fnd_user fu_hdr_upd
, applsys.fnd_user fu_site
, applsys.fnd_user fu_site_upd
WHERE hp.party_id = hca.party_id
AND hp.party_id = hps.party_id
AND hcasa.party_site_id = hps.party_site_id
AND hca.cust_account_id = hcasa.cust_account_id
AND hcasa.cust_acct_site_id = hcsua.cust_acct_site_id
AND hca.created_by = fu_header.user_id
AND hca.last_updated_by = fu_hdr_upd.user_id
AND hcsua.created_by = fu_site.user_id
AND hcsua.last_updated_by = fu_site_upd.user_id
AND hps.location_id = hl.location_id
AND hl.location_id = 123
— AND hcasa.org_id = 123
— AND hca.cust_account_id = 123
— AND hcsua.cust_acct_site_id = 123
— AND hp.party_name = ‘BILLY BOBBY’
— AND hcsua.cust_acct_site_id IN(123)
— AND hca.account_number = 123
— AND hca.cust_account_id = 123
ORDER BY hcsua.org_id
, hp.party_name;

Mustafa Yılmaz

2011 yılında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun
Oldu.
4 yıldan fazla bir zamandır Yazılım,3 yıldır Oracle E-Business Suite Uygulama Yazılımı
üzerinde Teknik Danışman Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir.

Mail: mustafayilmaz56@gmail.com
Mustafa Yılmaz

Latest posts by Mustafa Yılmaz (see all)Yorum yapın

*