Ara
6
2015

Muhasebe Hesabı Oluşturma Örnek Script

Merhaba,

Aşağıdaki örnek scripti kullanarak yeni muhasebe hesapları oluşturabilirsiniz. XX_ACCOUNT adında ACCOUNT ve CODE_COMBINATION_ID alanlarını içeren bir tablo oluşturarak aşağıdaki script ile yeni hesap birleşimlerinin sistemde oluşmasını sağlayabilirsiniz.

 

 

DECLARE
  l_chart_of_accounts_id  NUMBER;
  v_code_combination_id  NUMBER;
  l_set_of_books_id    NUMBER := fnd_profile.VALUE ('GL_SET_OF_BKS_ID');
  l_true          NUMBER := 0;
 
  CURSOR acct
  IS
   SELECT account FROM xx_account;
BEGIN
  SELECT chart_of_accounts_id
   INTO l_chart_of_accounts_id
   FROM gl_sets_of_books
  WHERE set_of_books_id = l_set_of_books_id;
 
  FOR rec IN acct
  LOOP
   v_code_combination_id := '';
 
   BEGIN
     SELECT gcc.code_combination_id
      INTO v_code_combination_id
      FROM gl_code_combinations_kfv gcc
     WHERE concatenated_segments = rec.account;
 
     UPDATE xx_account zfd
      SET code_combination_id = v_code_combination_id
     WHERE zfd.account = rec.account;
 
     l_true := l_true + 1;
   EXCEPTION
     WHEN NO_DATA_FOUND
     THEN
      v_code_combination_id :=
        fnd_flex_ext.get_ccid (
         'SQLGL',
         'GL#',
         l_chart_of_accounts_id,
         TO_CHAR (SYSDATE - 100, fnd_flex_ext.DATE_FORMAT),
         rec.account);
 
      IF v_code_combination_id = 0
      THEN
        v_code_combination_id := 0;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (rec.account || ' hesap konbinasyonu tanimli degil');
      ELSE
        UPDATE xx_account zfd
         SET code_combination_id = v_code_combination_id
        WHERE zfd.account = rec.account;
        l_true := l_true + 1;
      END IF;
   END;
  END LOOP;
 
  COMMIT;
 
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Basarili kayit sayisi --> ' || l_true);
END;

Kaan Sertaç Bozatlı

Blog yöneticisi ve aynı zamanda yazardır. 10 yılı aşkın bir süredir
profesyonel kariyerine Oracle ERP Developer olarak devam etmektedir.
Mail: kbozatli@gmail.com
LinkedIn: Profili Görüntüleyin
Kaan Sertaç Bozatlı

Latest posts by Kaan Sertaç Bozatlı (see all)Yorum yapın

*