Kas
10
2017

Maliyet Muhasebe Dönem Kapama “Eski Tarihli İşlemler” Hatasının Çözümü

Merhaba,

Dönemsel maliyetlendirmenin işleme koyulamadığı sistem içinde eski tarihli işlemler var hatasının çözümü olarak aşağıdaki script kullanılabilir.

:l_closing_pac_period_id => ilgili dönemin cst_pac_periods tablosundaki PAC_PERIOD_ID değeri bulunur.
:l_cost_type_id => ilgili ledger_id ait “cst_le_cost_types” tablosundan “cost_type_id” değeri alınır
:l_entity_id => ilgili ledger_id ait “cst_le_cost_types” tablosundan “legal_entity” değeri alınır

 
 
UPDATE mtl_material_transactions t
  SET creation_date = transaction_date
 WHERE 1 = 1
  AND transaction_id IN (
     SELECT transaction_id
      FROM apps.mtl_material_transactions mmt
      WHERE mmt.creation_date >
          (SELECT MIN (cppp.process_date)
            FROM apps.cst_pac_process_phases cppp
           WHERE (  (  cppp.process_phase <= 5
                 AND cppp.process_upto_date IS NOT NULL
                )
               OR (  cppp.process_phase = 6
                 AND EXISTS (
                    SELECT create_acct_entries
                     FROM apps.cst_le_cost_types
                     WHERE legal_entity = :l_entity_id
                      AND cost_type_id = :l_cost_type_id
                      AND primary_cost_method > 2
                      AND NVL (create_acct_entries, 'N') =
                                      'Y')
                 AND cppp.process_upto_date IS NOT NULL
                )
              )
            AND cppp.pac_period_id = :l_closing_pac_period_id)
       AND mmt.transaction_date >=
               (SELECT TRUNC (period_start_date)
                 FROM apps.cst_pac_periods
                WHERE pac_period_id = :l_closing_pac_period_id)
       AND mmt.transaction_date <=
               (SELECT TRUNC (period_end_date) + 0.99999
                 FROM apps.cst_pac_periods
                WHERE pac_period_id = :l_closing_pac_period_id))

Elvan Uysal

1989 Aydın doğumlu.
2007-2008 Doğu Akdeniz Üniversitesi(EMU) Yabancı Dil Eğitimi aldı.
2013 İstanbul Aydın Üniversitesi-Matematik Bilgisayar Bilimlerinden
mezun oldu. Istanbul Aydın Üniversitesi-Master of Business
Administration(MBA) master programına devam etmektedir.
2013 yılından Beri Oracle e-Business Suite Uygulama Geliştirme
Fonksiyonel ve Teknik Danışman olarak DbOptimize bünyesinde
kariyerine devam etmektedir.
Mail: elvanuysal89@gmail.com
Elvan Uysal


Yorum yapın

*