Haz
19
2015

JSON Verisinin Ayrıştırılması Jenerik Api ile Kullanılan Örnek Script

Merhaba,

Herhangi bir web kaynağından JSON (JavaScript Object Notation) standardında hazırlanmış özel bir desene sahip verinin PL/SQL ile ayrıştırılması amacıyla kullanılan jenerik bir api ve apinin script olarak uygulanmasının örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

json_v1_0_5

Yukarıdaki linkten JSON verisi Yaratmak ve Ayrıştırmak için kullanılan objeler bulunmaktadır.Yükleme Adımları Takip edilerek install işlemi gerçekleştirilir içerisinde gerekli örneklerde mevcuttur.

Aynı zamanda aşağıdaki verilen özel bir desende hazırlanmış JSON verisinin ayrıştırılması ile ilgili scripti bulabilirsiniz.

Tşk.

 
{
 "shops": [
  {
   "approval_delay": NULL,
   "approval_rate": NULL,
   "banner": NULL,
   "billing_info": {
    "bank_city": "Istanbul",
    "bank_name": "Test Akbank",
    "bank_street": "Plaza",
    "bic": "DABAIE2D",
    "iban": "TR330006100519423257841326",
    "owner": "Mustafa Korkmaz",
    "zip_code": "34544"
   },
   "channels": [
    "INIT"
   ],
   "closed_from": NULL,
   "closed_to": NULL,
   "contact_informations": {
    "city": "Istanbul",
    "civility": "Mr",
    "country": "TUR",
    "email": "mustafakorkmz@gmail.com",
    "fax": NULL,
    "firstname": "Levent",
    "lastname": "Bali",
    "phone": NULL,
    "phone_secondary": NULL,
    "state": NULL,
    "street1": "Plaza Test",
    "street2": NULL,
    "web_site": NULL,
    "zip_code": "123456"
   },
   "date_created": "2015-04-28T07:57:27Z",
   "description": NULL,
   "evaluations_count": 0,
   "free_shipping": FALSE,
   "grade": NULL,
   "immunity_date": NULL,
   "is_professional": TRUE,
   "last_updated_date": "2015-04-28T09:10:13Z",
   "logo": NULL,
   "offers_count": 1,
   "operator_internal_id": NULL,
   "order_messages_response_delay": NULL,
   "orders_count": 0,
   "payment_details": {
    "paid_balance": 0,
    "pay_subscription": TRUE,
    "payable_balance": 0,
    "payment_blocked": FALSE,
    "pending_balance": 0,
    "subscription_free_from": NULL,
    "subscription_free_to": NULL
   },
   "payment_info": {
    "@type": "IBAN",
    "bank_city": "Istanbul",
    "bank_name": "Test Akbank",
    "bank_street": "Plaza",
    "bank_zip": "34544",
    "bic": "DABAIE2D",
    "iban": "TR330006100519423257841326",
    "owner": "Mustafa Korkmaz"
   },
   "premium": FALSE,
   "premium_state": "DEFAULT",
   "pro_details": {
    "VAT_number": NULL,
    "corporate_name": "Lila Kutu QA",
    "identification_number": "000000000101",
    "tax_identification_number": NULL
   },
   "return_policy": NULL,
   "shipping_country": NULL,
   "shipping_types": [
    "STD"
   ],
   "shipping_zones": [
    "TR"
   ],
   "shippings": [
    {
     "shipping_free_amount": NULL,
     "shipping_type_code": "STD",
     "shipping_type_label": "Standard (2-7 days)",
     "shipping_zone_code": "TR",
     "shipping_zone_label": "Turkey"
    }
   ],
   "shop_additional_fields": [
    {
     "code": "authorized-signatory-name-surname",
     "value": "Mustafa Korkmaz"
    },
    {
     "code": "authorized-signatory-phone",
     "value": "902123567654"
    },
    {
     "code": "authorized-signatory-secondary-phone",
     "value": "905347658844"
    }
   ],
   "shop_id": 2007,
   "shop_name": "Lila Kutu QA Test Shop",
   "shop_state": "OPEN"
  }
 ],
 "total_count": 1
}
 
DECLARE
  MESSAGE    CLOB
   := '{
 "shops": [
  {
   "approval_delay": null,
   "approval_rate": null,
   "banner": null,
   "billing_info": {
    "bank_city": "Istanbul",
    "bank_name": "Test BANK",
    "bank_street": "Plaza",
    "bic": "DABAIE2D",
    "iban": "TR330006100519423257841326",
    "owner": "Mustafa Korkmaz",
    "zip_code": "34544"
   },
   "channels": [
    "INIT"
   ],
   "closed_from": null,
   "closed_to": null,
   "contact_informations": {
    "city": "Istanbul",
    "civility": "Mr",
    "country": "TUR",
    "email": "mustafakorkmz@gmail.com",
    "fax": null,
    "firstname": "Levent",
    "lastname": "Bali",
    "phone": null,
    "phone_secondary": null,
    "state": null,
    "street1": "Plaza Test",
    "street2": null,
    "web_site": null,
    "zip_code": "123456"
   },
   "date_created": "2015-04-28T07:57:27Z",
   "description": null,
   "evaluations_count": 0,
   "free_shipping": false,
   "grade": null,
   "immunity_date": null,
   "is_professional": true,
   "last_updated_date": "2015-04-28T09:10:13Z",
   "logo": null,
   "offers_count": 1,
   "operator_internal_id": null,
   "order_messages_response_delay": null,
   "orders_count": 0,
   "payment_details": {
    "paid_balance": 0,
    "pay_subscription": true,
    "payable_balance": 0,
    "payment_blocked": false,
    "pending_balance": 0,
    "subscription_free_from": null,
    "subscription_free_to": null
   },
   "payment_info": {
    "@type": "IBAN",
    "bank_city": "Istanbul",
    "bank_name": "Test BANK",
    "bank_street": "Plaza",
    "bank_zip": "34544",
    "bic": "DABAIE2D",
    "iban": "TR330006100519423257841326",
    "owner": "Mustafa Korkmaz"
   },
   "premium": false,
   "premium_state": "DEFAULT",
   "pro_details": {
    "VAT_number": null,
    "corporate_name": "Lila Kutu QA",
    "identification_number": "000000000101",
    "tax_identification_number": null
   },
   "return_policy": null,
   "shipping_country": null,
   "shipping_types": [
    "STD"
   ],
   "shipping_zones": [
    "TR"
   ],
   "shippings": [
    {
     "shipping_free_amount": null,
     "shipping_type_code": "STD",
     "shipping_type_label": "Standard (2-7 days)",
     "shipping_zone_code": "TR",
     "shipping_zone_label": "Turkey"
    }
   ],
   "shop_additional_fields": [
    {
     "code": "authorized-signatory-name-surname",
     "value": "Mustafa Korkmaz"
    },
    {
     "code": "authorized-signatory-phone",
     "value": "902123567654"
    },
    {
     "code": "authorized-signatory-secondary-phone",
     "value": "905347658844"
    }
   ],
   "shop_id": 2007,
   "shop_name": "Lila Kutu QA Test Shop",
   "shop_state": "OPEN"
  }
 ],
 "total_count": 1
}';
  obj      json;
  tempobj    json;
  tempobjchild  json;
  obj_list    json_list;
  tempdata    json_value;
  temp_list   json_list;
 
  TYPE shops_header IS RECORD (
   approval_delay         NUMBER,
   approval_rate          NUMBER,
   banner             VARCHAR2 (750),
   closed_from           DATE,
   closed_to            DATE,
   date_created          DATE,
   description           VARCHAR2 (1000),
   evaluations_count        NUMBER,
   free_shipping          VARCHAR2 (10),
   --> orjinal value boolean
   grade              NUMBER,
   immunity_date          DATE,
   is_professional         VARCHAR2 (10),
   --> orjinal value boolean
   last_updated_date        DATE,
   logo              VARCHAR2 (1000),
   offers_count          NUMBER,
   operator_internal_id      VARCHAR2 (750),
   order_messages_response_delay  NUMBER,
   orders_count          NUMBER,
   premium             VARCHAR2 (10),
   --> orjinal value boolean
   premium_state          VARCHAR2 (100),
   return_policy          VARCHAR2 (750),
   shipping_country        VARCHAR2 (750),
   shop_id             NUMBER,
   shop_name            VARCHAR2 (750),
   shop_state           VARCHAR2 (750),
   hash_value           VARCHAR2 (750),
   update_flag           VARCHAR2 (1),
   last_update_date        DATE,
   last_updated_by         NUMBER,
   creation_date          DATE,
   created_by           NUMBER,
   last_update_login        NUMBER
  );
 
  TYPE shops_billing_info IS RECORD (
   shop_id       NUMBER,
   bank_city      VARCHAR2 (750),
   bank_name      VARCHAR2 (750),
   bank_street     VARCHAR2 (750),
   bic         VARCHAR2 (750),
   iban        VARCHAR2 (750),
   owner        VARCHAR2 (750),
   zip_code      VARCHAR2 (750),
   hash_value     VARCHAR2 (750),
   update_flag     VARCHAR2 (1),
   last_update_date  DATE,
   last_updated_by   NUMBER,
   creation_date    DATE,
   created_by     NUMBER,
   last_update_login  NUMBER
  );
 
  TYPE shops_channels IS RECORD (
   shop_id       NUMBER,
   channel_value    VARCHAR2 (750),
   last_update_date  DATE,
   last_updated_by   NUMBER,
   creation_date    DATE,
   created_by     NUMBER,
   last_update_login  NUMBER
  );
 
  TYPE channelstbl IS TABLE OF shops_channels
   INDEX BY PLS_INTEGER;
 
  TYPE shops_contact_informations IS RECORD (
   shop_id       NUMBER,
   city        VARCHAR2 (750),
   civility      VARCHAR2 (750),
   country       VARCHAR2 (750),
   email        VARCHAR2 (750),
   fax         VARCHAR2 (750),
   firstname      VARCHAR2 (750),
   lastname      VARCHAR2 (750),
   phone        VARCHAR2 (750),
   phone_secondary   VARCHAR2 (750),
   state        VARCHAR2 (750),
   street1       VARCHAR2 (750),
   street2       VARCHAR2 (750),
   web_site      VARCHAR2 (750),
   zip_code      VARCHAR2 (750),
   hash_value     VARCHAR2 (750),
   update_flag     VARCHAR2 (1),
   last_update_date  DATE,
   last_updated_by   NUMBER,
   creation_date    DATE,
   created_by     NUMBER,
   last_update_login  NUMBER
  );
 
  TYPE shops_payment_details IS RECORD (
   shop_id         NUMBER,
   paid_balance       NUMBER,
   pay_subscription     VARCHAR2 (10),    --> orjinal value boolean
   payable_balance     NUMBER,
   payment_blocked     VARCHAR2 (10),    --> orjinal value boolean
   pending_balance     NUMBER,
   subscription_free_from  DATE,
   subscription_free_to   DATE,
   hash_value        VARCHAR2 (750),
   update_flag       VARCHAR2 (1),
   last_update_date     DATE,
   last_updated_by     NUMBER,
   creation_date      DATE,
   created_by        NUMBER,
   last_update_login    NUMBER
  );
 
  TYPE shops_payment_info IS RECORD (
   shop_id       NUMBER,
   owner        VARCHAR2 (750),
   hash_value     VARCHAR2 (750),
   update_flag     VARCHAR2 (1),
   last_update_date  DATE,
   last_updated_by   NUMBER,
   creation_date    DATE,
   created_by     NUMBER,
   last_update_login  NUMBER
  );
 
  TYPE shops_pro_details IS RECORD (
   shop_id           NUMBER,
   corporate_name       VARCHAR2 (750),
   identification_number    VARCHAR2 (750),
   tax_identification_number  VARCHAR2 (750),
   vat_number         VARCHAR2 (750),
   hash_value         VARCHAR2 (750),
   update_flag         VARCHAR2 (1),
   last_update_date      DATE,
   last_updated_by       NUMBER,
   creation_date        DATE,
   created_by         NUMBER,
   last_update_login      NUMBER
  );
 
  TYPE shops_shippings IS RECORD (
   shop_id        NUMBER,
   shipping_free_amount  NUMBER,
   shipping_type_code   VARCHAR2 (750),
   shipping_type_label  VARCHAR2 (750),
   shipping_zone_code   VARCHAR2 (750),
   shipping_zone_label  VARCHAR2 (750),
   hash_value       VARCHAR2 (750),
   update_flag      VARCHAR2 (1),
   last_update_date    DATE,
   last_updated_by    NUMBER,
   creation_date     DATE,
   created_by       NUMBER,
   last_update_login   NUMBER
  );
 
  TYPE shops_shippingstbl IS TABLE OF shops_shippings
   INDEX BY PLS_INTEGER;
 
  TYPE shops_shipping_types IS RECORD (
   shop_id        NUMBER,
   shipping_type_value  VARCHAR2 (750),
   last_update_date   DATE,
   last_updated_by    NUMBER,
   creation_date     DATE,
   created_by      NUMBER,
   last_update_login   NUMBER
  );
 
  TYPE shops_shipping_typestbl IS TABLE OF shops_shipping_types
   INDEX BY PLS_INTEGER;
 
  TYPE shops_shipping_zones IS RECORD (
   shop_id        NUMBER,
   shipping_zone_value  VARCHAR2 (750),
   last_update_date   DATE,
   last_updated_by    NUMBER,
   creation_date     DATE,
   created_by      NUMBER,
   last_update_login   NUMBER
  );
 
  TYPE shops_shipping_zonestbl IS TABLE OF shops_shipping_zones
   INDEX BY PLS_INTEGER;
 
  TYPE shop_additional_fields IS RECORD (
   shop_id       NUMBER,
   code        VARCHAR2 (750),
   VALUE        VARCHAR2 (750),
   last_update_date  DATE,
   last_updated_by   NUMBER,
   creation_date    DATE,
   created_by     NUMBER,
   last_update_login  NUMBER
  );
 
  TYPE shop_additional_fieldstbl IS TABLE OF shop_additional_fields
   INDEX BY PLS_INTEGER;
 
  TYPE shops_structure IS RECORD (
   header         shops_header,
   billing_info      shops_billing_info,
   channels        channelstbl,
   contact_informations  shops_contact_informations,
   payment_details    shops_payment_details,
   payment_info      shops_payment_info,
   pro_details      shops_pro_details,
   shippings       shops_shippingstbl,
   shipping_types     shops_shipping_typestbl,
   shipping_zones     shops_shipping_zonestbl,
   additional_fields   shop_additional_fieldstbl
  );
 
  TYPE shops_tbl IS TABLE OF shops_structure
   INDEX BY PLS_INTEGER;
 
  p_param    shops_tbl;
BEGIN
  obj := json (MESSAGE);
  tempdata := obj.get ('shops');
  obj_list := json_list (tempdata);
  json_ext.format_string := 'RRRR-MM-DD"T"HH24:MI:SS"Z"';
 
  FOR i IN 1 .. obj_list.COUNT
  LOOP
   tempdata := obj_list.get (i);
   tempobj := json (tempdata);
   p_param (i).header.approval_delay :=
               json_ext.get_number (tempobj, 'approval_delay');
   p_param (i).header.approval_rate :=
                json_ext.get_number (tempobj, 'approval_rate');
   p_param (i).header.banner := json_ext.get_string (tempobj, 'banner');
   p_param (i).header.closed_from :=
                  json_ext.get_date (tempobj, 'closed_from');
   p_param (i).header.closed_to :=
                   json_ext.get_date (tempobj, 'closed_to');
   p_param (i).header.date_created :=
                 json_ext.get_date (tempobj, 'date_created');
   p_param (i).header.description :=
                 json_ext.get_string (tempobj, 'description');
   p_param (i).header.evaluations_count :=
              json_ext.get_number (tempobj, 'evaluations_count');
   p_param (i).header.free_shipping :=
     CASE
      WHEN json_ext.get_bool (tempobj, 'free_shipping')
        THEN 'true'
      ELSE 'false'
     END;
   p_param (i).header.grade := json_ext.get_number (tempobj, 'grade');
   p_param (i).header.immunity_date :=
                 json_ext.get_date (tempobj, 'immunity_date');
   p_param (i).header.is_professional :=
     CASE
      WHEN json_ext.get_bool (tempobj, 'is_professional')
        THEN 'true'
      ELSE 'false'
     END;
   p_param (i).header.last_updated_date :=
               json_ext.get_date (tempobj, 'last_updated_date');
   p_param (i).header.logo := json_ext.get_string (tempobj, 'logo');
   p_param (i).header.offers_count :=
                json_ext.get_number (tempobj, 'offers_count');
   p_param (i).header.operator_internal_id :=
            json_ext.get_string (tempobj, 'operator_internal_id');
   p_param (i).header.order_messages_response_delay :=
        json_ext.get_number (tempobj, 'order_messages_response_delay');
   p_param (i).header.orders_count :=
                json_ext.get_number (tempobj, 'orders_count');
   p_param (i).header.premium :=
     CASE
       WHEN json_ext.get_bool (tempobj, 'premium')
        THEN 'true'
       ELSE 'false'
     END;
   p_param (i).header.premium_state :=
                json_ext.get_string (tempobj, 'premium_state');
   p_param (i).header.return_policy :=
                json_ext.get_string (tempobj, 'return_policy');
   p_param (i).header.shipping_country :=
              json_ext.get_string (tempobj, 'shipping_country');
   p_param (i).header.shop_id := json_ext.get_number (tempobj, 'shop_id');
   p_param (i).header.shop_name :=
                  json_ext.get_string (tempobj, 'shop_name');
   p_param (i).header.shop_state :=
                 json_ext.get_string (tempobj, 'shop_state');
   p_param (i).header.hash_value := '';
   p_param (i).header.update_flag := 'Y';
   p_param (i).header.last_update_date := SYSDATE;
   p_param (i).header.last_updated_by := fnd_global.user_id;
   p_param (i).header.creation_date := SYSDATE;
   p_param (i).header.created_by := fnd_global.user_id;
   p_param (i).header.last_update_login := fnd_global.login_id;
 
   IF tempobj.exist ('billing_info')
   THEN
     tempdata := tempobj.get ('billing_info');
     tempobjchild := json (tempdata);
     p_param (i).billing_info.shop_id := p_param (i).header.shop_id;
     p_param (i).billing_info.bank_city :=
               json_ext.get_string (tempobjchild, 'bank_city');
     p_param (i).billing_info.bank_name :=
               json_ext.get_string (tempobjchild, 'bank_name');
     p_param (i).billing_info.bank_street :=
              json_ext.get_string (tempobjchild, 'bank_street');
     p_param (i).billing_info.bic :=
                  json_ext.get_string (tempobjchild, 'bic');
     p_param (i).billing_info.iban :=
                  json_ext.get_string (tempobjchild, 'iban');
     p_param (i).billing_info.owner :=
                 json_ext.get_string (tempobjchild, 'owner');
     p_param (i).billing_info.zip_code :=
                json_ext.get_string (tempobjchild, 'zip_code');
     p_param (i).billing_info.hash_value := '';
     p_param (i).billing_info.update_flag := 'Y';
     p_param (i).billing_info.last_update_date := SYSDATE;
     p_param (i).billing_info.last_updated_by := fnd_global.user_id;
     p_param (i).billing_info.creation_date := SYSDATE;
     p_param (i).billing_info.created_by := fnd_global.user_id;
     p_param (i).billing_info.last_update_login := fnd_global.login_id;
   END IF;
 
   IF tempobj.exist ('channels')
   THEN
     tempdata := tempobj.get ('channels');
     temp_list := json_list (tempdata);
 
     FOR j IN 1 .. temp_list.COUNT
     LOOP
      tempdata := temp_list.get (j);
      p_param (i).channels (j).shop_id := p_param (i).header.shop_id;
      p_param (i).channels (j).channel_value := tempdata.get_string;
      p_param (i).channels (j).last_update_date := SYSDATE;
      p_param (i).channels (j).last_updated_by := fnd_global.user_id;
      p_param (i).channels (j).creation_date := SYSDATE;
      p_param (i).channels (j).created_by := fnd_global.user_id;
      p_param (i).channels (j).last_update_login := fnd_global.login_id;
     END LOOP;
   END IF;
 
   IF tempobj.exist ('contact_informations')
   THEN
     tempdata := tempobj.get ('contact_informations');
     tempobjchild := json (tempdata);
     p_param (i).contact_informations.shop_id :=
                          p_param (i).header.shop_id;
     p_param (i).contact_informations.city :=
                  json_ext.get_string (tempobjchild, 'city');
     p_param (i).contact_informations.civility :=
                json_ext.get_string (tempobjchild, 'civility');
     p_param (i).contact_informations.country :=
                json_ext.get_string (tempobjchild, 'country');
     p_param (i).contact_informations.email :=
                 json_ext.get_string (tempobjchild, 'email');
     p_param (i).contact_informations.fax :=
                  json_ext.get_string (tempobjchild, 'fax');
     p_param (i).contact_informations.firstname :=
               json_ext.get_string (tempobjchild, 'firstname');
     p_param (i).contact_informations.lastname :=
                json_ext.get_string (tempobjchild, 'lastname');
     p_param (i).contact_informations.phone :=
                 json_ext.get_string (tempobjchild, 'phone');
     p_param (i).contact_informations.phone_secondary :=
            json_ext.get_string (tempobjchild, 'phone_secondary');
     p_param (i).contact_informations.state :=
                 json_ext.get_string (tempobjchild, 'state');
     p_param (i).contact_informations.street1 :=
                json_ext.get_string (tempobjchild, 'street1');
     p_param (i).contact_informations.street2 :=
                json_ext.get_string (tempobjchild, 'street2');
     p_param (i).contact_informations.web_site :=
                json_ext.get_string (tempobjchild, 'web_site');
     p_param (i).contact_informations.zip_code :=
                json_ext.get_string (tempobjchild, 'zip_code');
     p_param (i).contact_informations.hash_value := '';
     p_param (i).contact_informations.update_flag := 'Y';
     p_param (i).contact_informations.last_update_date := SYSDATE;
     p_param (i).contact_informations.last_updated_by :=
                              fnd_global.user_id;
     p_param (i).contact_informations.creation_date := SYSDATE;
     p_param (i).contact_informations.created_by := fnd_global.user_id;
     p_param (i).contact_informations.last_update_login :=
                             fnd_global.login_id;
   END IF;
 
   IF tempobj.exist ('payment_details')
   THEN
     tempdata := tempobj.get ('payment_details');
     tempobjchild := json (tempdata);
     p_param (i).payment_details.shop_id := p_param (i).header.shop_id;
     p_param (i).payment_details.paid_balance :=
              json_ext.get_number (tempobjchild, 'paid_balance');
     p_param (i).payment_details.pay_subscription :=
      CASE
        WHEN json_ext.get_bool (tempobjchild, 'pay_subscription')
         THEN 'true'
        ELSE 'false'
      END;
     p_param (i).payment_details.payable_balance :=
            json_ext.get_number (tempobjchild, 'payable_balance');
     p_param (i).payment_details.payment_blocked :=
      CASE
        WHEN json_ext.get_bool (tempobjchild, 'payment_blocked')
         THEN 'true'
        ELSE 'false'
      END;
     p_param (i).payment_details.pending_balance :=
            json_ext.get_number (tempobjchild, 'pending_balance');
     p_param (i).payment_details.subscription_free_from :=
          json_ext.get_date (tempobjchild, 'subscription_free_from');
     p_param (i).payment_details.subscription_free_to :=
           json_ext.get_date (tempobjchild, 'subscription_free_to');
     p_param (i).payment_details.hash_value := '';
     p_param (i).payment_details.update_flag := 'Y';
     p_param (i).payment_details.last_update_date := SYSDATE;
     p_param (i).payment_details.last_updated_by := fnd_global.user_id;
     p_param (i).payment_details.creation_date := SYSDATE;
     p_param (i).payment_details.created_by := fnd_global.user_id;
     p_param (i).payment_details.last_update_login := fnd_global.login_id;
   END IF;
 
   IF tempobj.exist ('payment_info')
   THEN
     tempdata := tempobj.get ('payment_info');
     tempobjchild := json (tempdata);
     p_param (i).payment_info.shop_id := p_param (i).header.shop_id;
     p_param (i).payment_info.owner :=
                 json_ext.get_string (tempobjchild, 'owner');
     p_param (i).payment_info.hash_value := '';
     p_param (i).payment_info.update_flag := 'Y';
     p_param (i).payment_info.last_update_date := SYSDATE;
     p_param (i).payment_info.last_updated_by := fnd_global.user_id;
     p_param (i).payment_info.creation_date := SYSDATE;
     p_param (i).payment_info.created_by := fnd_global.user_id;
     p_param (i).payment_info.last_update_login := fnd_global.login_id;
   END IF;
 
   IF tempobj.exist ('pro_details')
   THEN
     tempdata := tempobj.get ('pro_details');
     tempobjchild := json (tempdata);
     p_param (i).pro_details.shop_id := p_param (i).header.shop_id;
     p_param (i).pro_details.corporate_name :=
             json_ext.get_string (tempobjchild, 'corporate_name');
     p_param (i).pro_details.identification_number :=
         json_ext.get_string (tempobjchild, 'identification_number');
     p_param (i).pro_details.tax_identification_number :=
       json_ext.get_string (tempobjchild, 'tax_identification_number');
     p_param (i).pro_details.vat_number :=
               json_ext.get_string (tempobjchild, 'VAT_number');
     p_param (i).pro_details.hash_value := '';
     p_param (i).pro_details.update_flag := 'Y';
     p_param (i).pro_details.last_update_date := SYSDATE;
     p_param (i).pro_details.last_updated_by := fnd_global.user_id;
     p_param (i).pro_details.creation_date := SYSDATE;
     p_param (i).pro_details.created_by := fnd_global.user_id;
     p_param (i).pro_details.last_update_login := fnd_global.login_id;
   END IF;
 
   IF tempobj.exist ('shippings')
   THEN
     tempdata := tempobj.get ('shippings');
     temp_list := json_list (tempdata);
 
     FOR j IN 1 .. temp_list.COUNT
     LOOP
      tempdata := temp_list.get (j);
      tempobjchild := json (tempdata);
      p_param (i).shippings (j).shop_id := p_param (i).header.shop_id;
      p_param (i).shippings (j).shipping_free_amount :=
          json_ext.get_number (tempobjchild, 'shipping_free_amount');
      p_param (i).shippings (j).shipping_type_code :=
           json_ext.get_string (tempobjchild, 'shipping_type_code');
      p_param (i).shippings (j).shipping_type_label :=
          json_ext.get_string (tempobjchild, 'shipping_type_label');
      p_param (i).shippings (j).shipping_zone_code :=
           json_ext.get_string (tempobjchild, 'shipping_zone_code');
      p_param (i).shippings (j).shipping_zone_label :=
          json_ext.get_string (tempobjchild, 'shipping_zone_label');
      p_param (i).shippings (j).hash_value := '';
      p_param (i).shippings (j).update_flag := 'Y';
      p_param (i).shippings (j).last_update_date := SYSDATE;
      p_param (i).shippings (j).last_updated_by := fnd_global.user_id;
      p_param (i).shippings (j).creation_date := SYSDATE;
      p_param (i).shippings (j).created_by := fnd_global.user_id;
      p_param (i).shippings (j).last_update_login :=
                             fnd_global.login_id;
     END LOOP;
   END IF;
 
   IF tempobj.exist ('shipping_types')
   THEN
     tempdata := tempobj.get ('shipping_types');
     temp_list := json_list (tempdata);
 
     FOR j IN 1 .. temp_list.COUNT
     LOOP
      tempdata := temp_list.get (j);
      p_param (i).shipping_types (j).shop_id :=
                          p_param (i).header.shop_id;
      p_param (i).shipping_types (j).shipping_type_value :=
                             tempdata.get_string;
      p_param (i).shipping_types (j).last_update_date := SYSDATE;
      p_param (i).shipping_types (j).last_updated_by :=
                              fnd_global.user_id;
      p_param (i).shipping_types (j).creation_date := SYSDATE;
      p_param (i).shipping_types (j).created_by := fnd_global.user_id;
      p_param (i).shipping_types (j).last_update_login :=
                             fnd_global.login_id;
     END LOOP;
   END IF;
 
   IF tempobj.exist ('shipping_zones')
   THEN
     tempdata := tempobj.get ('shipping_zones');
     temp_list := json_list (tempdata);
 
     FOR j IN 1 .. temp_list.COUNT
     LOOP
      tempdata := temp_list.get (j);
      p_param (i).shipping_zones (j).shop_id :=
                          p_param (i).header.shop_id;
      p_param (i).shipping_zones (j).shipping_zone_value :=
                             tempdata.get_string;
      p_param (i).shipping_zones (j).last_update_date := SYSDATE;
      p_param (i).shipping_zones (j).last_updated_by :=
                              fnd_global.user_id;
      p_param (i).shipping_zones (j).creation_date := SYSDATE;
      p_param (i).shipping_zones (j).created_by := fnd_global.user_id;
      p_param (i).shipping_zones (j).last_update_login :=
                             fnd_global.login_id;
     END LOOP;
   END IF;
 
   IF tempobj.exist ('shop_additional_fields')
   THEN
     tempdata := tempobj.get ('shop_additional_fields');
     temp_list := json_list (tempdata);
 
     FOR j IN 1 .. temp_list.COUNT
     LOOP
      tempdata := temp_list.get (j);
      tempobjchild := json (tempdata);
      p_param (i).additional_fields (j).shop_id :=
                          p_param (i).header.shop_id;
      p_param (i).additional_fields (j).code :=
                  json_ext.get_string (tempobjchild, 'code');
      p_param (i).additional_fields (j).VALUE :=
                 json_ext.get_string (tempobjchild, 'value');
      p_param (i).additional_fields (j).last_update_date := SYSDATE;
      p_param (i).additional_fields (j).last_updated_by :=
                              fnd_global.user_id;
      p_param (i).additional_fields (j).creation_date := SYSDATE;
      p_param (i).additional_fields (j).created_by :=
                              fnd_global.user_id;
      p_param (i).additional_fields (j).last_update_login :=
                             fnd_global.login_id;
     END LOOP;
   END IF;
  END LOOP;
--> işin sonunda bu desendeki JSON verisini p_param isimli type yazılmış olur.
 
--> bu sşamdan sonra p_param isimli obje kullanılarak veriler tablolara yazılabilir veya herhangi bir
--> işlem için kullanılabilir !
END;

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz


Yorum yapın

*