Oca
12
2015

Değiştirici Kurulumu ve Aşamaları

Bu makalade değiştiricilerin kurulum aşamaları gösterilmektedir.

Kurulama başlamadan önce satır fiyatlarında yuvarlama isteniyor ise aşağıdaki profildeki değer set edilir.

QP: Satış Fiyatı Yuvarlama Seçenekleri: Tek tek: = yuvarla(liste fiyatı) + yuvarla(düzeltme) 

 • Oracle Fiyatlama Yöneticisi Sorumluluğu altından Kur > İçerik ve Özellikler menüsüne tıklanır.Fiyatlandırma
 • İçerik tipi tanımlanır.
 • Özellikler alanında ad ve tanımlama yapılır.
 • Eşleşmesi için attribute seçilir.
 • Değer kümesinden değerler okunacak ise seçilir.
 • İşlemler kaydedilir
 • Kur Özellik Bağlantısı Kurma ve Eşleme menüsü açılır.
 • Fiyatlama Nesnesi  Sipariş gönderimi ve İçerik tipi Niteleyici İçeriği seçilir.
 • Ekrandan tanımlanan kod seçilir ve özellikleri bağla butonuna tıklanır.
 • Bağlantı özelliklerinden eşlenecek kod seçilir.
 • Düzey işlem sadece satırlara uygulanacak ise LINE,başlığa uygulanacaksa ORDER ,her ikisinede uygulanacak ise BOTH değer listesinden seçilir.
 • Özellik Eşleme Yöntemi ATTRIBUTE_MAPPING seçilir.
 • Özellikleri Bağla butonuna tıklanır.
 • Başlık Düzeyinde çağrılacak parametreye göre fonksiyon tanımlanır.
 • Görünüm >Talepler > Özellik Eşleme Kuralı Oluştur talebi çalıştırılır.
 • Fiyatlama Yöneticisi > Değiştiriciler > Değiştirici Kurulumu menüsüne tıklanır.
 • Gelen ekranda indirim yapılacak ise
 • Tip alanı İndirim Listesi seçilir.
 • Numara tanımlanır.
 • İndirim için isim Adı kısmına tanımlama yapılır.
 • İndirimin çalışabilmesi için yan tarafta bulunan Etkin tiki işaretlenir.Otomatik olarak çalışması isteniyor ise Otomatik tiki işaretlenir.
 • İndirim satırda uygulanacak ise Düzey Satır seçilir.
 • Siparişin satırlarında değiştirici üzerinde güncelleme işlemi isteniyorsa değiştirilebilir tiki seçilir.
 • Fiyatlama Aşaması Satır bazında ise Liste Satırı Düzeltmesi seçilir.
 • Sipariş bazında indirim uygulanacak ise Tüm Satırlar Düzeltmesi seçilir.
 • İndirim oranı yüzde olarak gelmesi isteniyorsa Uygulama Yöntemi Yüzde olarak seçilir.
 • Değer alanına indirim yüzdesi girilir.

Değiştirici Tanımları yapıldıktan sonra

Özellik Eşleme Kuralı oluştur ,Özellik Eşleme Kuralları Hata  Raporu ve

QP Niteleyicilerde denormalizasyon uygulanan verileri saklar talepleri çalıştırılır.

 

Ozan Arıkan

1988 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim
Sistemlerinden mezun oldu. 2012 yılından Beri Oracle e-Business
Suite Uygulama Geliştirme Fonksiyonel ve Teknik Danışman olarak
DbOptimize bünyesinde kariyerine devam etmektedir.
Mail: oznarkn@gmail.com
Ozan Arıkan


Yorum yapın

*