Oca
25
2016

HR – Kişi Banka Bilgileri Oluştur (hr_sit_api.create_sit API)

 
BEGIN
-- fnd_message.set_string ('Banka Bilgileri Oluşturuluyor');
-- fnd_message.show ();
 
hr_sit_api.create_sit (
p_validate =>  FALSE,
p_person_id => NVL (eu_person_id, :CREATE_EMP_BLOK.PERSON_ID),
p_business_group_id => 81,
p_id_flex_num => 50376 --***BANKA BİLGİLERİ ID_FLEX_NUM'U***
,
p_date_from => :CREATE_EMP_BLOK.K_ise_giris_tarihi,
p_effective_date => :CREATE_EMP_BLOK.K_ise_giris_tarihi,
p_segment1 => :CREATE_EMP_BLOK.B_BANKA_ADI,
p_segment2 => :CREATE_EMP_BLOK.B_SUBE_ADI,
p_segment3 => :CREATE_EMP_BLOK.B_SUBE_KODU,
p_segment4 => :CREATE_EMP_BLOK.B_HESAP_NO,
p_segment5 => :CREATE_EMP_BLOK.B_IBAN,
p_analysis_criteria_id => l_analysis_criteria_id,
p_person_analysis_id => l_person_analysis_id,
p_pea_object_version_number => l_pea_object_version_number
);
 
l_analysis_criteria_id := NULL;
l_person_analysis_id := NULL;
l_pea_object_version_number := NULL;
 
COMMIT;
 
P_LOC := 'BAŞARILI => Banka Bilgileri Kaydedildi.';
 
UPDATE Xxx_hr_detail_t
SET B_FLAG = 'E', B_STATUS = P_LOC
WHERE ID = :CREATE_EMP_BLOK.ID;
 
COMMIT;
EXCEPTION
WHEN OTHERS
THEN
p_message :=
'HATA =>'
|| SQLERRM
|| CHR (10)
|| Fnd_Message.get
|| ' Hatasi Nedeniyle Kişi Banka Bilgileri Kaydedilmedi !';
 
hr_batch_message_line_api.create_message_line (
p_batch_run_number => l_batch_run_number,
p_api_name => 'hr_sit_api.kt_',
p_status => 'F',
p_error_number => SQLCODE,
p_error_message => SQLERRM,
p_extended_error_message => fnd_message.get,
p_source_row_information => :CREATE_EMP_BLOK.person_id,
p_line_id => l_dummy_line_id
);
 
BEGIN
SELECT LINE_ID
|| '/'
|| SOURCE_ROW_INFORMATION
|| '/'
|| ERROR_MESSAGE
INTO l_ERROR_MESSAGE
FROM hr_api_batch_message_lines
WHERE line_id = l_dummy_line_id;
EXCEPTION
WHEN OTHERS
THEN
l_ERROR_MESSAGE := NULL;
END;
 
p_message := p_message || '-' || l_ERROR_MESSAGE;
 
UPDATE Xxx_hr_detail_t
SET B_FLAG = 'H', B_STATUS = p_message
WHERE ID = :CREATE_EMP_BLOK.ID;
 
COMMIT;
END;

Elvan Uysal

1989 Aydın doğumlu.
2007-2008 Doğu Akdeniz Üniversitesi(EMU) Yabancı Dil Eğitimi aldı.
2013 İstanbul Aydın Üniversitesi-Matematik Bilgisayar Bilimlerinden
mezun oldu. Istanbul Aydın Üniversitesi-Master of Business
Administration(MBA) master programına devam etmektedir.
2013 yılından Beri Oracle e-Business Suite Uygulama Geliştirme
Fonksiyonel ve Teknik Danışman olarak DbOptimize bünyesinde
kariyerine devam etmektedir.
Mail: elvanuysal89@gmail.com
Elvan Uysal


Yorum yapın

*