Nis
29
2015

Oracle Forms Trigger’ların Çalışma Sırası

Bu yazıda yaygın olarak kullanılan trigger ların sırası yazılmıştır.

Runform

1. Pre-Logon Form
2. On-Logon Form
3. Post-Logon Form
4. Pre-Form Form
5. When-Create-Record Block
6. Pre-Block Block
7. Pre-Record Block
8. Pre-Text-Item Item
9. When-New-Form-Instance Form
10. When-New-Block-Instance Block
11. When-New-Record-Instance Block
12. When-New-Item-Instance Item

——————————————————–

Enter Query

1. Post-Text-Item Item
2. Post-Record Block
3. When-Clear-Block Block
4. When-New-Record-Instance Block
5. When-New-Item-Instance Item

——————————————————–

Execute Query
After Enter Query

1. Pre-Query Block
2. Pre-Select Block
3. On-Select Block
4. When-Clear-Block Block
5. Post-Select Block
6. On-Fetch Block
7. On-Close Form
8. When-Clear-Block Block

——————————————————–

Execute Query
Without Enter Query

1. Post-Text-Item Block
2. Pre-Query Block
3. Pre-Select Block
4. On-Select Block
5. Post-Select Block
6. On-Fetch Block
7. On-Close Form
8. When_Create_Record Block
9. Pre-Record Block
10. Pre-Text-Item Item
11. When-New-Record-Instance Block
12. When-New-Item-Instance Item

——————————————————–

Exit

1. Post-Text-Item Item
2. Post-Record Block
3. Post-Block Block
4. Post-Form Form
5. On-Rollback Form
6. Pre-Logout Form
7. On-Logout Form
8. Post-Logout Form

——————————————————–

Next Block and
Previous Block

1. Post-Text-Item Item
2. Post-Record Block
3. Post-Block Block
4. When-Create-Record Block
5. Pre-Block Block
6. Pre-Record Block
7. Pre-Text-Item Block
8. When-New-Block-Instance Block
9. When-New-Record-Instance Block
10. When-New-Item-Instance Form

——————————————————–

Create Record

1. Post-Change Block
2. When-Validate-Item Block
3. Post-Text-Item Block
4. When-Validate-Record Block
5. Post-Record Block
6. Post-Block Block
7. On-Savepoint Form
8. Pre-Commit Form
9. Pre-Insert Block
10. On-Insert Form
11. Post-Insert Block
12. Post-Forms-Commit Form
13. On-Commit Form
14. Post-Database-Commit Form
15. Pre-Block Block
16. Pre-Record Block
17. Pre-Text-Item Block
18. When-New-Item-Instance Form

 

——————————————————–

Update Record

1. When-Database-Record Block
2. Post-Change Block
3. When-Validate-Item Block
4. Post-Text-Item Block
5. When-Validate-Record Block
6. Post-Record Block
7. Post-Block Block
8. On-Savepoint Form
9. Pre-Commit Form
10. Pre-Update Block
11. On-Update Block
12. Post-Update Block
13. Post-Forms-Commit Form
14. On-Commit Form
15. Post-Database-Commit Form
16. Pre-Text-Item Block
17. When-New-Item-Instance Form

—————————————————————

Delete Record

1. On-Lock Block
2. When-Remove-Record Block
3. Post-Change Block
4. Post-Change Block
5. Post-Change Block
6. Post-Change Block
7. Post-Change Block
8. Post-Change Block
9. Post-Change Item
10. Post-Query Block
11. Post-Text-Item Block
12. Post-Record Block
13. Pre-Record Block
14. Pre-Text-Item Block
15. When-New-Record-Instance Block
16. When-New-Item-Instance Form

Mustafa Yılmaz

2011 yılında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun
Oldu.
4 yıldan fazla bir zamandır Yazılım,3 yıldır Oracle E-Business Suite Uygulama Yazılımı
üzerinde Teknik Danışman Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir.

Mail: mustafayilmaz56@gmail.com
Mustafa Yılmaz

Latest posts by Mustafa Yılmaz (see all)Yorum yapın

*