Mar
7
2014

Fatura Satın Alma Durum Bilgilerini Gösteren Rapor Örneği

/*############################
# Fatura Satın Alma Durum Bilgileri
/*##########################*/
SELECT aia.invoice_id
, aia.invoice_num
, aia.invoice_amount
, aia.invoice_date
, ‘———-‘
, pha.segment1
, ‘———-‘
, aha.hold_date
, aha.release_reason
, aha.last_update_date
, aha.hold_lookup_code
, aha.hold_reason
, ‘———-‘
, pda.quantity_billed
FROM ap.ap_invoices_all aia
, ap.ap_invoice_distributions_all aida
, po.po_headers_all pha
, po.po_distributions_all pda
, ap.ap_holds_all aha
, po.po_vendors pv — use ap.ap_suppliers for r12
, po.po_vendor_sites_all pvsa — use ap.ap_supplier_sites_all for r12
WHERE aia.invoice_id = aida.invoice_id
AND aida.po_distribution_id = pda.po_distribution_id
AND pda.po_header_id = pha.po_header_id
AND aha.invoice_id(+) = aia.invoice_id
AND aia.vendor_site_id = pvsa.vendor_site_id
AND pvsa.vendor_id = pv.vendor_id
AND aia.invoice_num = ‘12345

Mustafa Yılmaz

2011 yılında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun
Oldu.
4 yıldan fazla bir zamandır Yazılım,3 yıldır Oracle E-Business Suite Uygulama Yazılımı
üzerinde Teknik Danışman Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir.

Mail: mustafayilmaz56@gmail.com
Mustafa Yılmaz

Latest posts by Mustafa Yılmaz (see all)Yorum yapın

*