May
28
2015

Eklerin Kopyalanması (Attachment)

Aşağıda yer alanı scripti kullanarak satınalma siparişlerinin, satış siparişlerinin, kalemlerin v.b. üzerinde yer alan ekleri başka bir sipariş veya kalemin üzerine kopyalayabilirsiniz.

Not:Aşağıdaki örnek satış siparişleri için yapılmıştır. l_category_id ve l_pk1_value gibi alanlar değiştirilerek kalemler ve satınalma siparişleri içinde kullanılabilir.

 

 
DECLARE
  l_rowid         ROWID;
  l_attached_document_id  NUMBER;
  l_document_id      NUMBER;
  l_media_id        NUMBER;
  l_category_id      NUMBER                 := 1000503;
                             -- OE_ORDER_HEADERS
  l_pk1_value       fnd_attached_documents.pk1_value%TYPE
                                 := '3517131';
  l_description      fnd_documents_tl.description%TYPE    := NULL;
  l_filename        fnd_documents_tl.file_name%TYPE
               := 'RM010-FONKSIYONEL ANALIZ-YPYM Talepler.docx';
  l_seq_num        NUMBER;
  l_blob_data       BLOB;
  l_blob          BLOB;
  l_bfile         BFILE;
  l_byte          NUMBER;
BEGIN
  fnd_global.apps_initialize (0, 21623, 660);
 
  SELECT fnd_documents_s.NEXTVAL
   INTO l_document_id
   FROM DUAL;
 
  SELECT fnd_attached_documents_s.NEXTVAL
   INTO l_attached_document_id
   FROM DUAL;
 
  SELECT NVL (MAX (seq_num), 0) + 10
   INTO l_seq_num
   FROM fnd_attached_documents
  WHERE pk1_value = l_pk1_value AND entity_name = 'OE_ORDER_HEADERS';
 
  fnd_documents_pkg.insert_row
       (x_rowid         => l_rowid,
       x_document_id      => l_document_id,
       x_creation_date     => SYSDATE,
       x_created_by       => 0  -- fnd_profile.value('USER_ID')
                      ,
       x_last_update_date    => SYSDATE,
       x_last_updated_by    => 0  -- fnd_profile.value('USER_ID')
                      ,
       x_last_update_login   => 21478918
                       -- fnd_profile.value('LOGIN_ID')
                         ,
       x_datatype_id      => 6              -- FILE
                      ,
       x_category_id      => l_category_id,
       x_security_type     => 4,
       x_publish_flag      => 'Y',
       x_usage_type       => 'O',
       x_language        => 'TR',
       x_description      => l_description,
       x_file_name       => l_filename,
       x_media_id        => l_media_id
       );
  COMMIT;
 
  INSERT INTO fnd_lobs
        (file_id, file_name,
        file_content_type, upload_date, expiration_date,
        program_name, program_tag, file_data, LANGUAGE,
        oracle_charset, file_format
        )
    VALUES (l_media_id, 'RM010-FONKSIYONEL ANALIZ-YPYM Talepler.docx',
        'application/octet-stream', SYSDATE, NULL,
        'FNDATTCH', NULL, EMPTY_BLOB (),        --l_blob_data,
                        'TR',
        'WE8ISO8859P9', 'IGNORE'
        )
   RETURNING file_data
     INTO l_blob;
 
-- DBMS_LOB.createtemporary (l_blob, TRUE);
-- l_bfile := BFILENAME ('TEMP_DIR', 'RM010-FONKSIYONEL ANALIZ-YPYM Talepler.docx');
-- l_byte := DBMS_LOB.getlength (l_bfile);
-- DBMS_OUTPUT.put_line ('size is ' || l_byte);
-- DBMS_LOB.fileopen (l_bfile);
-- DBMS_LOB.loadfromfile (l_blob, l_bfile, l_byte);
-- DBMS_LOB.fileclose (l_bfile);
-- DBMS_OUTPUT.put_line ('document id is ' || l_document_id);
  fnd_documents_pkg.insert_tl_row
            (x_document_id      => l_document_id,
             x_creation_date     => SYSDATE,
             x_created_by       => fnd_profile.VALUE
                                  ('USER_ID'),
             x_last_update_date    => SYSDATE,
             x_last_updated_by    => fnd_profile.VALUE
                                  ('USER_ID'),
             x_last_update_login   => fnd_profile.VALUE
                                  ('LOGIN_ID'),
             x_language        => 'TR',
             x_description      => l_description,
             x_file_name       => l_filename,
             x_media_id        => l_media_id
            );
  COMMIT;
  fnd_attached_documents_pkg.insert_row
            (x_rowid             => l_rowid,
             x_attached_document_id     => l_attached_document_id,
             x_document_id          => l_document_id,
             x_creation_date         => SYSDATE,
             x_created_by          => fnd_profile.VALUE
                                  ('USER_ID'),
             x_last_update_date       => SYSDATE,
             x_last_updated_by        => fnd_profile.VALUE
                                  ('USER_ID'),
             x_last_update_login       => fnd_profile.VALUE
                                  ('LOGIN_ID'),
             x_seq_num            => l_seq_num,
             x_entity_name          => 'OE_ORDER_HEADERS',
             x_column1            => NULL,
             x_pk1_value           => '3517133',
             x_pk2_value           => NULL,
             x_pk3_value           => NULL,
             x_pk4_value           => NULL,
             x_pk5_value           => NULL,
             x_automatically_added_flag   => 'N',
             x_datatype_id          => 6,
             x_category_id          => l_category_id,
             x_security_type         => 4,
             x_publish_flag         => 'Y',
             x_language           => 'US',
             x_description          => l_description,
             x_file_name           => l_filename,
             x_media_id           => l_media_id
            );
  COMMIT;
  DBMS_OUTPUT.put_line ('MEDIA ID CREATED IS ' || l_media_id);
END;

Mert Ağbaba

1986 İstanbul doğumlu. Okan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
(%50 Burslu) bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Blog yöneticisi
ve aynı zamanda yazardır. Sırasıyla Tetaş Group, Innova Bilişim
Çözümleri ve Renault MAİS A.Ş.(Devam) de Oracle EBS Fonksiyonel
Danışman olarak profesyonel kariyerine devam etmektedir.
Mail: mrtgbb@gmail.com
Mert Ağbaba


Yorum yapın

*