Şub
28
2014

ECO Numune Kalemi Statüsü Uygulandı Yapılması API

Merhabalar,

ECO numune kalemlerinin statülerini uygulandı yapabilmek için aşağıdaki script’i kullanabilirsiniz.

Snap_2014.02.28_14h08m19s_039_

DECLARE
CURSOR eco
IS
SELECT eec.change_notice
FROM eng_engineering_changes eec,
fnd_lookup_values mlu2,
eng_change_statuses_vl ecsvl
WHERE TO_DATE (eec.initiation_date, ‘DD-MM-RRRR’) <
TO_DATE (’01-03-2013′, ‘DD-MM-RRRR’)
AND TO_CHAR (eec.approval_status_type) = mlu2.lookup_code
AND mlu2.lookup_type = ‘ENG_ECN_APPROVAL_STATUS’
AND mlu2.LANGUAGE = ‘TR’
AND mlu2.meaning = ‘Onaylandı’
AND eec.status_type = ecsvl.status_code
AND ecsvl.status_name NOT IN (‘Durdur’, ‘İptal Edildi’, ‘Uygulandı’,’İşlemde’)
AND organization_id = 455;

l_request NUMBER;
l_say NUMBER := 0;
l_ret_code NUMBER;
l_talep NUMBER := 0;
BEGIN
fnd_global.apps_initialize (2352, 20567, 703);

FOR rec IN eco
LOOP
l_request :=
fnd_request.submit_request (application => ‘ENG’,
program => ‘ENCACN’,
description => NULL,
start_time => SYSDATE,
sub_request => FALSE,
argument1 => TO_CHAR (455),
argument2 => TO_CHAR (2),
argument3 => NULL,
argument4 => rec.change_notice,
argument5 => NULL,
argument6 => NULL
);
COMMIT;
l_talep := l_talep + 1;
DBMS_OUTPUT.put_line (‘Talep Numarası => ‘ || l_request);
l_say := l_say + 1;

IF MOD (l_say, 3) = 0
THEN
LOOP
BEGIN
SELECT 0
INTO l_ret_code
FROM fnd_concurrent_requests
WHERE 1 = 1
AND phase_code = ‘C’
AND status_code = ‘C’
AND request_id = l_request;

DBMS_LOCK.sleep (0.3);
EXIT;
EXCEPTION
WHEN OTHERS
THEN
DBMS_LOCK.sleep (0.3);
END;

BEGIN
SELECT -2
INTO l_ret_code
FROM fnd_concurrent_requests
WHERE 1 = 1
AND phase_code = ‘C’
AND status_code IN (‘G’, ‘E’)
AND request_id = request_id;

DBMS_LOCK.sleep (0.3);
EXIT;
EXCEPTION
WHEN OTHERS
THEN
DBMS_LOCK.sleep (0.3);
END;
END LOOP;
END IF;
END LOOP;

DBMS_OUTPUT.put_line (‘Toplam Çalıştırılan Talep Sayısı ‘ || l_talep);
END;

Kaan Sertaç Bozatlı

Blog yöneticisi ve aynı zamanda yazardır. 10 yılı aşkın bir süredir
profesyonel kariyerine Oracle ERP Developer olarak devam etmektedir.
Mail: kbozatli@gmail.com
LinkedIn: Profili Görüntüleyin
Kaan Sertaç Bozatlı

Latest posts by Kaan Sertaç Bozatlı (see all)

İlgili YazılarYorum yapın

*