Mar
3
2014

Dövizli Muhasebe Hesaplarının Yeniden Değerlenmesi İşlemi

Dövizli Bakiyelerin Değerlemesi

Yeniden değerleme işlemi, değerleme kuralı ile belirtilen hesap birleşiminin (Tek bir birleşim verilebildiği gibi belli bir aralıkta verilebilir) belirtilen dönem sonu itibari ile dövizli bakiyesinin, yine belirtilen dönem sonundaki bildirilen çevrim kuru değeri ile yeniden değerlenmesini sağlar.  Değerleme işleminde yapılanlar özetle aşağıdaki gibidir;

1

Değerleme işlemine başlamadan önce Genel Muhasebeyi besleyen tüm modüller deki işlemlerin bitmesi, genel muhasebeye aktarılması ve genel muhasebede muhasebeleşmiş olması gerekmektedir. (Tüm modül dönemlerinin kapatılmış olması gerekmektedir). Değerleme ekranına Genel Muhasebe > Para Birimleri > Yeniden Değerleme menüsü aracılığı ile ulaşabiliriz.

2

Yeniden Değerleme: Değerlenecek olan hesabın adı girilirilebilir.

Tanımlama: Değerlenecek olan hesapla ilgili açıklama ya da açıklayıcı bilgi girilebilir.

Para Birimleri Seçenekleri: Tüm yabancı para birimleri değerlenecek ise Tüm Para Birimleri tıklanır. Eğer tek bir para birimi değerlenecek ise tek para Birimi seçilir.

Kur seçenekleri: Değerleme kurumuzun kur tipi seçilir.(Örneğin; TCMB Alış)

Kar/Zarar Hesapları: Hesaplanan Kur farkı Kar yada zararının hangi hesaplara atılacağı seçilir.

Yeniden Değerleme Aralıkları: Değerlemeye konu olacak hesap aralığı tanımlanır. Hangi hesaplar hangi aralıklar ile değerlenecek ise o hesap aralığı girilir.

Son olarak “Yeniden Değerle” butonuna basılır ve eş zamanlı yeniden değerleme talebi otomatik olarak çalışır.

3

Açılan parametreler ekranında Yeniden Değerleme ismi ön değer olarak gelir.Dönem, geçerlilik tarihi ve kur tarihi parametreleri girilerek talep başlatılır. Talebin bitmesinin ardından GL ’de ilgili değerleme işlemine istinaden “Yeniden Değerleme” kaynaklı bir fiş oluşur. Oluşan fiş ile hesaplanan kur farkı ilgili hesaplara yansıtılır. Fiş detayları kontrol edilerek muhasebeleştirilir ve yeniden değerleme işlemi tamamlanmış olur.

4Yorum yapın

*