Haz
30
2015

DBMS_XMLPARSER standart paketi ile XML verisinin Ayrıştırılması

Merhaba,

Aşağıda DBMS_XMLPARSER paketi ile XML verisinin ayrıştırılması ile ilgili örnek bir script bulabilirsiniz.

Tşk..

 
 
DECLARE
--******************************************************************************************
  SUBTYPE generic_column IS VARCHAR2 (1000);
 
  TYPE headers IS RECORD (
   order_number          generic_column,
   merchant_order         generic_column,
   order_date           generic_column,
   priority            generic_column,
   note_for_invoice        generic_column,
   note_for_waybill        generic_column,
   note_for_warehouse       generic_column,
   currency_code         generic_column,
   order_total          generic_column,
   order_bonus_total       generic_column,
   customer_webno         generic_column,
   customer_name         generic_column,
   delivery_person        generic_column,
   customer_type         generic_column,
   send_bill_to_current_address  generic_column,
   customer_national_id      generic_column,
   bill_to_customer_tax_office  generic_column,
   bill_to_companyname      generic_column,
   bill_to_companyinvoice     generic_column,
   customer_work_phone      generic_column,
   customer_mobile_phone     generic_column,
   customer_email         generic_column,
   bill_to_address_webno     generic_column,
   bill_to_address_type      generic_column,
   bill_to_address_line1     generic_column,
   bill_to_address_postal_code  generic_column,
   bill_to_address_town      generic_column,
   bill_to_address_district    generic_column,
   bill_to_address_city      generic_column,
   bill_to_address_country    generic_column,
   ship_to_customer_name     generic_column,
   ship_to_address_webno     generic_column,
   ship_to_address_type      generic_column,
   ship_to_address_line1     generic_column,
   ship_to_address_postal_code  generic_column,
   ship_to_address_town      generic_column,
   ship_to_address_district    generic_column,
   ship_to_address_city      generic_column,
   ship_to_address_country    generic_column,
   ship_to_address_description  generic_column,
   delivery_company        generic_column,
   delivery_cost         generic_column,
   customer_bank_code       generic_column,
   pos_bank_code         generic_column,
   bank_authorization       generic_column,
   transaction_id         generic_column,
   installment_flag        generic_column,
   installment          generic_column,
   advance_received        generic_column,
   fraud_flag           generic_column,
   payments_recieved_date     generic_column,
   is3d              generic_column,
   payment_channel        generic_column,
   integration_order_id      generic_column,
   integration_order_number    generic_column
  );
 
--******************************************************************************************
  TYPE line IS RECORD (
   order_number          generic_column,
   consignment_number       generic_column,
   line_number           generic_column,
   merchant_line          generic_column,
   product_code          generic_column,
   product_description       generic_column,
   barcode             generic_column,
   tax_rate            generic_column,
   selling_price          generic_column,
   quantity            generic_column,
   uom_code            generic_column,
   amount             generic_column,
   crossdock_flag         generic_column,
   vendor_id            generic_column,
   vendor_site_id         generic_column,
   supplier_product_code      generic_column,
   purchasing_price        generic_column,
   purchasing_currency_code    generic_column,
   desi              generic_column,
   hediye_notu           generic_column,
   hediye_paketi          generic_column,
   kampanya_notu1         generic_column,
   kampanya_notu2         generic_column,
   kampanya_notu3         generic_column,
   depocu_notu           generic_column,
   line_type            generic_column,
   reference_item_line_number   generic_column,
   integration_discount_amount   generic_column,
   integration_kliksa_dis_amount  generic_column,
   integration_installment_chrg  generic_column,
   integration_commision_amount  generic_column,
   original_price         generic_column,
   integration_line_id       generic_column,
   integration_product_code    generic_column,
   special_price_type       generic_column,
   special_price_code       generic_column,
   delivery_company        generic_column,
   delivery_type          generic_column,
   campaign_id           generic_column,
   paidwithgiftcheque       generic_column,
   drop_shipment          generic_column,
   delivery_line_cost       generic_column,
   gw_amount            generic_column,
   gw_quantity           generic_column,
   parent_product_code       generic_column,
   parent_product_name       generic_column
  );
 
--******************************************************************************************
  TYPE lines IS TABLE OF line
   INDEX BY PLS_INTEGER;
 
--******************************************************************************************
  l_xml_notfound  EXCEPTION;
  l_parser     DBMS_XMLPARSER.parser;
  l_xml_doc    DBMS_XMLDOM.domdocument;
  l_headers    headers;
  l_lines     lines;
  headers_node   DBMS_XMLDOM.domnodelist;
  header_node   DBMS_XMLDOM.domnode;
--******************************************************************************************
  lines_node    DBMS_XMLDOM.domnodelist;
  line_node    DBMS_XMLDOM.domnode;
  j        INT           := 1;
--******************************************************************************************
  l_xml      CLOB
   := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ORDERHEADER>
    <ORDER_NUMBER>10278631</ORDER_NUMBER>
    <MERCHANT_ORDER>N</MERCHANT_ORDER>
    <ORDER_DATE>2015-06-26</ORDER_DATE>
    <PRIORITY>99</PRIORITY>
    <NOTE_FOR_INVOICE></NOTE_FOR_INVOICE>
    <NOTE_FOR_WAYBILL></NOTE_FOR_WAYBILL>
    <NOTE_FOR_WAREHOUSE></NOTE_FOR_WAREHOUSE>
    <CURRENCY_CODE>TRY</CURRENCY_CODE>
    <ORDER_TOTAL>372.90</ORDER_TOTAL>
    <ORDER_BONUS_TOTAL>0.00</ORDER_BONUS_TOTAL>
    <CUSTOMER_WEBNO>akaraalioglu@kliksa.com</CUSTOMER_WEBNO>
    <CUSTOMER_NAME>A d V s</CUSTOMER_NAME>
    <DELIVERY_PERSON>aaarz AAA</DELIVERY_PERSON>
    <CUSTOMER_TYPE>Kliksa</CUSTOMER_TYPE>
    <SEND_BILL_TO_CURRENT_ADDRESS></SEND_BILL_TO_CURRENT_ADDRESS>
    <CUSTOMER_NATIONAL_ID>11111111111</CUSTOMER_NATIONAL_ID>
    <BILL_TO_CUSTOMER_TAX_OFFICE></BILL_TO_CUSTOMER_TAX_OFFICE>
    <BILL_TO_COMPANYNAME>arzu aaaaaaa</BILL_TO_COMPANYNAME>
    <BILL_TO_COMPANYINVOICE></BILL_TO_COMPANYINVOICE>
    <CUSTOMER_WORK_PHONE>5</CUSTOMER_WORK_PHONE>
    <CUSTOMER_MOBILE_PHONE>5</CUSTOMER_MOBILE_PHONE>
    <CUSTOMER_EMAIL>akaraalioglu@kliksa.com</CUSTOMER_EMAIL>
    <BILL_TO_ADDRESS_WEBNO>9038976876567</BILL_TO_ADDRESS_WEBNO>
    <BILL_TO_ADDRESS_TYPE>Fatura</BILL_TO_ADDRESS_TYPE>
    <BILL_TO_ADDRESS_LINE1>aaa</BILL_TO_ADDRESS_LINE1>
    <BILL_TO_ADDRESS_LINE2></BILL_TO_ADDRESS_LINE2>
    <BILL_TO_ADDRESS_POSTAL_CODE></BILL_TO_ADDRESS_POSTAL_CODE>
    <BILL_TO_ADDRESS_TOWN>ALADAĞ</BILL_TO_ADDRESS_TOWN>
    <BILL_TO_ADDRESS_DISTRICT>AKÖREN</BILL_TO_ADDRESS_DISTRICT>
    <BILL_TO_ADDRESS_CITY>Adana</BILL_TO_ADDRESS_CITY>
    <BILL_TO_ADDRESS_COUNTRY>TR</BILL_TO_ADDRESS_COUNTRY>
    <SHIP_TO_ADDRESS_WEBNO>9038976909335</SHIP_TO_ADDRESS_WEBNO>
    <SHIP_TO_ADDRESS_TYPE>Teslimat</SHIP_TO_ADDRESS_TYPE>
    <SHIP_TO_ADDRESS_LINE1>adres testti</SHIP_TO_ADDRESS_LINE1>
    <SHIP_TO_ADDRESS_LINE2></SHIP_TO_ADDRESS_LINE2>
    <SHIP_TO_ADDRESS_POSTAL_CODE></SHIP_TO_ADDRESS_POSTAL_CODE>
    <SHIP_TO_ADDRESS_TOWN>ALADAĞ</SHIP_TO_ADDRESS_TOWN>
    <SHIP_TO_ADDRESS_DISTRICT>AKÖREN</SHIP_TO_ADDRESS_DISTRICT>
    <SHIP_TO_ADDRESS_CITY>Adana</SHIP_TO_ADDRESS_CITY>
    <SHIP_TO_ADDRESS_COUNTRY>TR</SHIP_TO_ADDRESS_COUNTRY>
    <SHIP_TO_ADDRESS_DESCRIPTION>adres testti</SHIP_TO_ADDRESS_DESCRIPTION>
    <DELIVERY_COMPANY></DELIVERY_COMPANY>
    <DELIVERY_COST>0.00</DELIVERY_COST>
    <CUSTOMER_BANK_CODE>GARANTI</CUSTOMER_BANK_CODE>
    <POS_BANK_CODE>GARANTI</POS_BANK_CODE>
    <BANK_AUTHORIZATION>MTQzNTMyNjgyMgxX1KmeVrLi4QqiC6f9</BANK_AUTHORIZATION>
    <TRANSACTION_ID>MTQzNTMyNjgyMgxX1KmeVrLi4QqiC6f9</TRANSACTION_ID>
    <INSTALLMENT_FLAG>Y</INSTALLMENT_FLAG>
    <INSTALLMENT>6</INSTALLMENT>
    <ADVANCE_RECEIVED>67.98</ADVANCE_RECEIVED>
    <FRAUD_FLAG>N</FRAUD_FLAG>
    <PAYMENTS_RECIEVED_DATE>2015-06-26</PAYMENTS_RECIEVED_DATE>
    <IS3D>1</IS3D>
    <PAYMENT_CHANNEL></PAYMENT_CHANNEL>
    <INTEGRATION_ORDER_ID></INTEGRATION_ORDER_ID>
    <INTEGRATION_ORDER_NUMBER></INTEGRATION_ORDER_NUMBER>
    <ORDER_LINES>
       <ORDER_LINE>
           <ORDER_NUMBER>10278631</ORDER_NUMBER>
           <CONSIGNMENT_NUMBER></CONSIGNMENT_NUMBER>
           <LINE_NUMBER>1</LINE_NUMBER>
           <MERCHANT_LINE>N</MERCHANT_LINE>
           <PRODUCT_CODE>902077253</PRODUCT_CODE>
           <PRODUCT_DESCRIPTION>Bulova C4102</PRODUCT_DESCRIPTION>
           <BARCODE>042429500754</BARCODE>
           <TAX_RATE>18</TAX_RATE>
           <SELLING_PRICE>372.90</SELLING_PRICE>
           <QUANTITY>1</QUANTITY>
           <UOM_CODE>AD</UOM_CODE>
           <AMOUNT>372.90</AMOUNT>
           <CROSSDOCK_FLAG>N</CROSSDOCK_FLAG>
           <VENDOR_ID>838</VENDOR_ID>
           <VENDOR_SITE_ID>123741</VENDOR_SITE_ID>
           <SUPPLIER_PRODUCT_CODE>SBU11.13007</SUPPLIER_PRODUCT_CODE>
           <PURCHASING_PRICE></PURCHASING_PRICE>
           <PURCHASING_CURRENCY_CODE>TRY</PURCHASING_CURRENCY_CODE>
           <DESI>1.0</DESI>
           <HEDIYE_NOTU></HEDIYE_NOTU>
           <HEDIYE_PAKETI>N</HEDIYE_PAKETI>
           <KAMPANYA_NOTU1></KAMPANYA_NOTU1>
           <KAMPANYA_NOTU2></KAMPANYA_NOTU2>
           <KAMPANYA_NOTU3></KAMPANYA_NOTU3>
           <DEPOCU_NOTU></DEPOCU_NOTU>
           <LINE_TYPE>MALZEME</LINE_TYPE>
           <REFERENCE_ITEM_LINE_NUMBER></REFERENCE_ITEM_LINE_NUMBER>
           <DELIVERY_COMPANY></DELIVERY_COMPANY>
           <DELIVERY_TYPE></DELIVERY_TYPE>
           <CAMPAIGN_ID>1000 liraya 100 lira indirim ibrahim,John_OTFD</CAMPAIGN_ID>
           <PAIDWITHGIFTCHEQUE></PAIDWITHGIFTCHEQUE>
           <INTEGRATION_DISCOUNT_AMOUNT></INTEGRATION_DISCOUNT_AMOUNT>
           <INTEGRATION_INSTALLMENT_CHRG></INTEGRATION_INSTALLMENT_CHRG>
           <INTEGRATION_COMMISION_AMOUNT></INTEGRATION_COMMISION_AMOUNT>
           <INTEGRATION_KLIKSA_DISCOUNT_AMOUNT></INTEGRATION_KLIKSA_DISCOUNT_AMOUNT>
           <INTEGRATION_LINE_ID></INTEGRATION_LINE_ID>
           <INTEGRATION_PRODUCT_CODE></INTEGRATION_PRODUCT_CODE>
           <SPECIAL_PRICE_TYPE>OTHER</SPECIAL_PRICE_TYPE>
           <SPECIAL_PRICE_CODE></SPECIAL_PRICE_CODE>
           <ORIGINAL_PRICE>407.90</ORIGINAL_PRICE>
           <DROP_SHIPMENT>N</DROP_SHIPMENT>
           <DELIVERY_LINE_COST>0.00</DELIVERY_LINE_COST>
           <PARENT_PRODUCT_CODE></PARENT_PRODUCT_CODE>
           <PARENT_PRODUCT_NAME></PARENT_PRODUCT_NAME>
           <GW_QUANTITY></GW_QUANTITY>
           <GW_AMOUNT></GW_AMOUNT>
         </ORDER_LINE>
     </ORDER_LINES>
  </ORDERHEADER>';
BEGIN
--***********************************************************************************************
  l_parser := DBMS_XMLPARSER.newparser;
  DBMS_XMLPARSER.parseclob (l_parser, l_xml);
  l_xml_doc := DBMS_XMLPARSER.getdocument (l_parser);
--***********************************************************************************************
  headers_node :=
   DBMS_XSLPROCESSOR.selectnodes (DBMS_XMLDOM.makenode (l_xml_doc),
                   'ORDERHEADER'
                  );
 
  FOR i IN 0 .. DBMS_XMLDOM.getlength (headers_node) - 1
  LOOP
   header_node := DBMS_XMLDOM.item (headers_node, i);
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'ORDER_NUMBER/text()',
                 l_headers.order_number
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'MERCHANT_ORDER/text()',
                 l_headers.merchant_order
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'ORDER_DATE/text()',
                 l_headers.order_date
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'PRIORITY/text()',
                 l_headers.priority
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'NOTE_FOR_INVOICE/text()',
                 l_headers.note_for_invoice
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'NOTE_FOR_WAYBILL/text()',
                 l_headers.note_for_waybill
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'NOTE_FOR_WAREHOUSE/text()',
                 l_headers.note_for_warehouse
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'CURRENCY_CODE/text()',
                 l_headers.currency_code
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'ORDER_TOTAL/text()',
                 l_headers.order_total
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'ORDER_BONUS_TOTAL/text()',
                 l_headers.order_bonus_total
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'CUSTOMER_WEBNO/text()',
                 l_headers.customer_webno
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'CUSTOMER_NAME/text()',
                 l_headers.customer_name
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'DELIVERY_PERSON/text()',
                 l_headers.delivery_person
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'CUSTOMER_TYPE/text()',
                 l_headers.customer_type
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'SEND_BILL_TO_CURRENT_ADDRESS/text()',
                 l_headers.send_bill_to_current_address
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'CUSTOMER_NATIONAL_ID/text()',
                 l_headers.customer_national_id
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'BILL_TO_CUSTOMER_TAX_OFFICE/text()',
                 l_headers.bill_to_customer_tax_office
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'BILL_TO_COMPANYNAME/text()',
                 l_headers.bill_to_companyname
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'BILL_TO_COMPANYINVOICE/text()',
                 l_headers.bill_to_companyinvoice
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'CUSTOMER_WORK_PHONE/text()',
                 l_headers.customer_work_phone
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'CUSTOMER_EMAIL/text()',
                 l_headers.send_bill_to_current_address
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'BILL_TO_ADDRESS_WEBNO/text()',
                 l_headers.bill_to_address_webno
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'BILL_TO_ADDRESS_TYPE/text()',
                 l_headers.bill_to_address_type
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'BILL_TO_ADDRESS_LINE1/text()',
                 l_headers.bill_to_address_line1
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'BILL_TO_ADDRESS_POSTAL_CODE/text()',
                 l_headers.bill_to_address_postal_code
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'BILL_TO_ADDRESS_TOWN/text()',
                 l_headers.bill_to_address_town
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'BILL_TO_ADDRESS_TOWN/text()',
                 l_headers.bill_to_address_town
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'BILL_TO_ADDRESS_POSTAL_CODE/text()',
                 l_headers.bill_to_address_postal_code
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'BILL_TO_ADDRESS_DISTRICT/text()',
                 l_headers.bill_to_address_district
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'BILL_TO_ADDRESS_CITY/text()',
                 l_headers.bill_to_address_city
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'BILL_TO_ADDRESS_COUNTRY/text()',
                 l_headers.bill_to_address_country
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'SHIP_TO_CUSTOMER_NAME/text()',
                 l_headers.ship_to_customer_name
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'SHIP_TO_ADDRESS_WEBNO/text()',
                 l_headers.ship_to_address_webno
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'SHIP_TO_ADDRESS_TYPE/text()',
                 l_headers.ship_to_address_type
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'SHIP_TO_ADDRESS_LINE1/text()',
                 l_headers.ship_to_address_line1
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'SHIP_TO_ADDRESS_POSTAL_CODE/text()',
                 l_headers.ship_to_address_postal_code
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'SHIP_TO_ADDRESS_TOWN/text()',
                 l_headers.ship_to_address_town
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'SHIP_TO_ADDRESS_DISTRICT/text()',
                 l_headers.ship_to_address_district
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'SHIP_TO_ADDRESS_CITY/text()',
                 l_headers.ship_to_address_city
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'SHIP_TO_ADDRESS_COUNTRY/text()',
                 l_headers.ship_to_address_country
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'SHIP_TO_ADDRESS_DESCRIPTION/text()',
                 l_headers.ship_to_address_description
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'DELIVERY_COMPANY/text()',
                 l_headers.delivery_company
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'DELIVERY_COST/text()',
                 l_headers.delivery_cost
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'CUSTOMER_BANK_CODE/text()',
                 l_headers.customer_bank_code
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'POS_BANK_CODE/text()',
                 l_headers.pos_bank_code
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'BANK_AUTHORIZATION/text()',
                 l_headers.bank_authorization
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'TRANSACTION_ID/text()',
                 l_headers.transaction_id
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'INSTALLMENT_FLAG/text()',
                 l_headers.installment_flag
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'INSTALLMENT/text()',
                 l_headers.installment
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'ADVANCE_RECEIVED/text()',
                 l_headers.advance_received
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'FRAUD_FLAG/text()',
                 l_headers.fraud_flag
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'PAYMENTS_RECIEVED_DATE/text()',
                 l_headers.payments_recieved_date
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node, 'IS3D/text()', l_headers.is3d);
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'PAYMENT_CHANNEL/text()',
                 l_headers.payment_channel
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'INTEGRATION_ORDER_ID/text()',
                 l_headers.integration_order_id
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (header_node,
                 'INTEGRATION_ORDER_NUMBER/text()',
                 l_headers.integration_order_number
                );
  END LOOP;
 
--***********************************************************************************************
  lines_node :=
   DBMS_XSLPROCESSOR.selectnodes (DBMS_XMLDOM.makenode (l_xml_doc),
                   'ORDERHEADER/ORDER_LINES/ORDER_LINE'
                  );
 
  FOR i IN 0 .. DBMS_XMLDOM.getlength (lines_node) - 1
  LOOP
   line_node := DBMS_XMLDOM.item (lines_node, i);
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'ORDER_NUMBER/text()',
                 l_lines (j).order_number
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'CONSIGNMENT_NUMBER/text()',
                 l_lines (j).consignment_number
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'LINE_NUMBER/text()',
                 l_lines (j).line_number
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'MERCHANT_LINE/text()',
                 l_lines (j).merchant_line
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'PRODUCT_CODE/text()',
                 l_lines (j).product_code
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'PRODUCT_DESCRIPTION/text()',
                 l_lines (j).product_description
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'BARCODE/text()',
                 l_lines (j).barcode
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'TAX_RATE/text()',
                 l_lines (j).tax_rate
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'SELLING_PRICE/text()',
                 l_lines (j).selling_price
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'QUANTITY/text()',
                 l_lines (j).quantity
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'UOM_CODE/text()',
                 l_lines (j).uom_code
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'AMOUNT/text()',
                 l_lines (j).amount
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'CROSSDOCK_FLAG/text()',
                 l_lines (j).crossdock_flag
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'VENDOR_ID/text()',
                 l_lines (j).vendor_id
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'VENDOR_SITE_ID/text()',
                 l_lines (j).vendor_site_id
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'SUPPLIER_PRODUCT_CODE/text()',
                 l_lines (j).supplier_product_code
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'PURCHASING_PRICE/text()',
                 l_lines (j).purchasing_price
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'PURCHASING_CURRENCY_CODE/text()',
                 l_lines (j).purchasing_currency_code
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node, 'DESI/text()', l_lines (j).desi);
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'HEDIYE_NOTU/text()',
                 l_lines (j).hediye_notu
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'HEDIYE_PAKETI/text()',
                 l_lines (j).hediye_paketi
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'KAMPANYA_NOTU1/text()',
                 l_lines (j).kampanya_notu1
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'KAMPANYA_NOTU2/text()',
                 l_lines (j).kampanya_notu2
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'KAMPANYA_NOTU3/text()',
                 l_lines (j).kampanya_notu3
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'DEPOCU_NOTU/text()',
                 l_lines (j).depocu_notu
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'LINE_TYPE/text()',
                 l_lines (j).line_type
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'REFERENCE_ITEM_LINE_NUMBER/text()',
                 l_lines (j).reference_item_line_number
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'INTEGRATION_DISCOUNT_AMOUNT/text()',
                 l_lines (j).integration_discount_amount
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'INTEGRATION_KLIKSA_DISCOUNT_AMOUNT/text()',
                 l_lines (j).integration_kliksa_dis_amount
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'INTEGRATION_INSTALLMENT_CHRG/text()',
                 l_lines (j).integration_installment_chrg
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'INTEGRATION_COMMISION_AMOUNT/text()',
                 l_lines (j).integration_commision_amount
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'ORIGINAL_PRICE/text()',
                 l_lines (j).original_price
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'SPECIAL_PRICE_TYPE/text()',
                 l_lines (j).special_price_type
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'SPECIAL_PRICE_CODE/text()',
                 l_lines (j).special_price_code
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'INTEGRATION_LINE_ID/text()',
                 l_lines (j).integration_line_id
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'INTEGRATION_PRODUCT_CODE/text()',
                 l_lines (j).integration_product_code
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'DELIVERY_COMPANY/text()',
                 l_lines (j).delivery_company
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'DELIVERY_TYPE/text()',
                 l_lines (j).delivery_type
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'CAMPAIGN_ID/text()',
                 l_lines (j).campaign_id
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'PAIDWITHGIFTCHEQUE/text()',
                 l_lines (j).paidwithgiftcheque
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'DROP_SHIPMENT/text()',
                 l_lines (j).drop_shipment
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'DELIVERY_LINE_COST/text()',
                 l_lines (j).delivery_line_cost
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'GW_AMOUNT/text()',
                 l_lines (j).gw_amount
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'GW_QUANTITY/text()',
                 l_lines (j).gw_quantity
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'PARENT_CODE/text()',
                 l_lines (j).parent_product_code
                );
   DBMS_XSLPROCESSOR.valueof (line_node,
                 'PARENT_DESCRIPTION/text()',
                 l_lines (j).parent_product_name
                );
   j := j + 1;
  END LOOP;
 
--***********************************************************************************************
/*işlemler tamamlandığında başlık ve satır bilgileri
 l_headers ve l_lines isimli değişkenlerde veriler toplanır.
*/
  DBMS_OUTPUT.put_line ('başlık ORDER_TOTAL :' || l_headers.order_total);
  DBMS_OUTPUT.put_line (  '1.satır ORIGINAL_PRICE :'
             || l_lines (1).original_price
            );
--***********************************************************************************************
END;

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz


Yorum yapın

*