Tem
5
2017

Borçlar Faturasının Ön Ödeme Fatura Satırı İle Eşlenmesi İşlemi

Merhaba bu yazımda borçlar muhasebesine girilen Standart tipli faturanın ön ödeme tipli fatura satırı ile eşlenmesini sağlayan scripti paylaşıyorum.

Detayları aşağıdaki gibidir.

Reject_code is null olması durumda işlem başarıyla tamamlanmış anlamındadır.

p_prepay_dist_id => ön ödemenin eşleme yapılması iştenen dağıtım satır idsi.
p_invoice_id => eşlenme yapılması istenen standart tipli faturanın invoice idsi
p_apply_amount => eşlenme yapılmak istenen tutar

 
DECLARE
  l_reject_code  VARCHAR2 (1000);
BEGIN
  fnd_global.apps_initialize (0, 50290, 20003);
  l_reject_code :=
   ap_prepay_pkg.apply_prepay
               (p_prepay_dist_id     => 40292658,
                --:apply_prepayments.invoice_distribution_id,
                p_invoice_id       => 4121726,
                --:apply_prepayment_context.invoice_id,
                p_prepay_num       => NULL,
                p_prepay_dist_num    => NULL,
                p_apply_amount      => 99,
                --:apply_prepayments.amount_to_apply,
                p_gl_date        => SYSDATE,
                --:apply_prepayments.gl_date,
                p_period_name      => 'TEMMUZ-17',
                --:apply_prepayments.period_name,
                p_prepay_included    => NVL ('N', 
                                   --:apply_prepayments.invoice_includes_prepay_flag,
                                'N'),
                p_user_id        => 0,
                --:apply_prepayment_context.user_id,
                p_last_update_login   => 255223646,
                --:apply_prepayment_context.last_update_login,
                p_calling_from      => 'FORM',
                p_calling_sequence    => 'Apply Prepayment Form',
                p_ussgl_code       => ''
               --:apply_prepayments.ussgl_txn_code
               );
  DBMS_OUTPUT.put_line ('reject_code => ' || l_reject_code);
END;

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz


Yorum yapın

*