Eyl
4
2015

Başka Kullanıcılar Tarafından Yaratılmış Taşıma Emirlerini Sorgulama

Taşıma Emri ekranında yanlızca login olunan kullanıcının oluşturduğu taşıma emirleri görüntelenebilmektedir. Diğer kullanıcılar tarafından oluşturulmuş taşıma emirlerini de sorgulamak için ilgili fonksiyonun sistemde tanımlanması (tanımlı değil ise) ve taşıma emri menüsüne eklenmesi gerekmektedir.

tasima_emri1

1. Fonksiyon Tanımlama
Fonksiyon tanımlama ekranına gidilir. Ekran Fonksiyonları ekranına Sistem Yöneticisi veya Uygulama Yazılımı Geliştiricisi ekranından ulaşılabilir.

tasima_emri2

Aşağıdaki gibi fonksiyon tanımlanır.
• Fonksiyon alanına INV_INVTOMAI_CREATOR girilir.
• Kullanıcı Fonksiyonu adı alanına ‘Move Orders Creator’ girilir.

tasima_emri3

• Özellikler tabında Tip alanında ‘Alt Fonksiyon’ seçilir.
• Bakım Modu Desteği alanında ‘Hiçbiri’ seçilir.
• İçerik Bağımlılığı alanında ‘Sorumluluk’ seçilir.
• Kaydedilir.

tasima_emri4

2. Fonksiyonu ilgili Menüye atama

Menü tanımlama ekranına gidilir. Menüler ekranına Sistem Yöneticisi veya Uygulama Yazılımı Geliştiricisi ekranından ulaşılabilir.

tasima_emri5

Aşağıdaki gibi menüye fonsiyon atama işlemi yapılır.
• Menüler ekranında INV_MOVE_ORDER menüsü sorgulanır.

tasima_emri6

• Yeni bir satır açılarak Sıra No girilir.
• Giriş komutu alanına ‘Move Order Creator’ girilir.
• Fonksiyon alanına ‘Move Order Creator’ seçilir.
• Tanımlama alanına ‘Move Order Creator’ girilir.
• Kaydedilir.

tasima_emri7

Yapılan kurulumdan sonra taşıma emri ekranında tüm kullanıcıların taşıma emirleri sorgulanabilmektedir.

tasima_emri8Yorum yapın

*