Şub
26
2014

Banka Oluşturma Script API

CREATE OR REPLACE PROCEDURE APPS.xxxt_ap_bank_branches_cnv_prc
(
ERRBUF OUT VARCHAR2,
RETCODE OUT VARCHAR2
)
AS
l_branch_id NUMBER := 0;
CURSOR csr_bankbranches
IS
SELECT
A.BANK_NAME,
A.BRANCH_NAME bank_branch_name,
A.BANK_NO bank_number,
A.BRANCH_NO BANK_NUM,
NULL bank_branch_type,
‘BANK’ institution_type,
NULL END_DATE,
NULL eft_user_number,
NULL eft_swift_code,
NULL edi_id_number,
NULL ece_tp_location_code,
NULL description,
NULL
from
XXXT.XXXT_BANK_BRANCH_CODES A;
BEGIN
FOR v_bankbranch IN csr_bankbranches
LOOP
BEGIN
Arp_Bank_Pkg.insert_bank_branch(
p_bank_name => v_bankbranch.bank_name,
p_bank_branch_name => v_bankbranch.bank_branch_name,
p_bank_number =>v_bankbranch.bank_number,
p_bank_num =>v_bankbranch.bank_num,
p_bank_branch_type =>v_bankbranch.bank_branch_type,
p_institution_type =>v_bankbranch.institution_type,
p_end_date =>v_bankbranch.end_date,
p_eft_user_number =>v_bankbranch.eft_user_number,
p_eft_swift_code =>v_bankbranch.eft_swift_code,
p_edi_id_number =>v_bankbranch.edi_id_number,
p_ece_tp_location_code =>v_bankbranch.ece_tp_location_code,
p_description =>v_bankbranch.description,
p_bank_branch_id => l_branch_id –OUTOUT NOCOPY ap_bank_branches.bank_branch_id%TYPE) IS
);
Fnd_File.put_line(Fnd_File.LOG,v_bankbranch.bank_name||’ ‘||v_bankbranch.bank_branch_name||’ Date:’||TO_CHAR(SYSDATE,’dd/mm/yyyy:hh24:mi:ss’));
Fnd_File.put_line(Fnd_File.output,v_bankbranch.bank_name||’ ‘||v_bankbranch.bank_branch_name||’ Date:’||TO_CHAR(SYSDATE,’dd/mm/yyyy:hh24:mi:ss’));
EXCEPTION
WHEN OTHERS
THEN
ROLLBACK;
Fnd_File.put_line(Fnd_File.LOG,SQLERRM);
DBMS_OUTPUT.put_line (SQLERRM);
END;
COMMIT;
END LOOP;
/* KULLANILAN VIEW SOURCEU
CREATE OR REPLACE VIEW xxfr_ap_bank_branches_cnv
AS
SELECT bank_branch_id, bank_name, bank_branch_name, bank_number, bank_num,
bank_branch_type, institution_type, end_date, eft_user_number,
eft_swift_code, edi_id_number, ece_tp_location_code, description
FROM ap_bank_branches
*/
END ;
/

Mustafa Yılmaz

2011 yılında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun
Oldu.
4 yıldan fazla bir zamandır Yazılım,3 yıldır Oracle E-Business Suite Uygulama Yazılımı
üzerinde Teknik Danışman Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir.

Mail: mustafayilmaz56@gmail.com
Mustafa Yılmaz

Latest posts by Mustafa Yılmaz (see all)Yorum yapın

*