May
27
2015

Arkaplanda Eşzamanlı Talebin Çalıştırılması

Merhaba,

Mutlaka bazı işlerde ihtiyaç olan trigger içerisinden eşzamanlı talebi çalıştırmak gerektiğinde eşzamanlısının trigger sessionı içerisinden commitlenmeden çalışmasının sağlanması için gerekli olan örnek trigger aşağıdaki gibidir.

Eşzamanlının arkaplanda çalışmasının sağlanması için fnd_request.set_mode (TRUE) olarak set edilmelidir. Aşağıdaki şekilde kullanılabilir.

 
CREATE OR REPLACE TRIGGER "APPS"."XX_RUN_CONCURRENT_FROM_BACKEND_TRG"
  AFTER INSERT
  ON MTL_SYSTEM_ITEMS_B
  FOR EACH ROW
DECLARE
  req_id  NUMBER;
  RESULT  BOOLEAN;
BEGIN
  RESULT := fnd_request.set_mode (TRUE);
  req_id :=
   apps.fnd_request.submit_request ('<CONC_PROG_APPL>',
                    '<CONC_PROG_SHORT_NAME>',
                    '',
                    TO_CHAR (SYSDATE + 30 / 86400,
                        'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS'
                        ),
                    FALSE,
                    :NEW.inventory_item_id
                   );
 
  IF req_id = 0
  THEN
   raise_application_error (-20160, apps.fnd_message.get);
  END IF;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS
  THEN
   NULL;
END;

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz


Yorum yapın

*