Mar
7
2014

Alacaklar Muhasebesi Arayüzünde Kalan Satırları Gösteren Özet Rapor Örneği

SELECT rila.batch_source_name batch
, rila.org_id
, COUNT(*) lines
, SUM(rila.unit_selling_price * rila.quantity) total
FROM ar.ra_interface_lines_all rila
, ar.ar_receipt_methods arm
, gl.gl_ledgers gl
, apps.hz_cust_accounts hca
, apps.hz_parties hp
, ar.ra_interface_errors_all riea
WHERE rila.receipt_method_id = arm.receipt_method_id(+)
AND rila.set_of_books_id = gl.ledger_id(+)
AND rila.orig_system_bill_customer_id = hca.cust_account_id
AND hp.party_id = hca.party_id
AND rila.interface_line_id = riea.interface_line_id(+)
GROUP BY rila.batch_source_name
, rila.org_id;

Mustafa Yılmaz

2011 yılında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun
Oldu.
4 yıldan fazla bir zamandır Yazılım,3 yıldır Oracle E-Business Suite Uygulama Yazılımı
üzerinde Teknik Danışman Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir.

Mail: mustafayilmaz56@gmail.com
Mustafa Yılmaz

Latest posts by Mustafa Yılmaz (see all)Yorum yapın

*