Haz
3
2015

Borçlar Muhasebesi İade Faturasının Standart Fatura İle Eşlenmesi

Alacaklar Muhasebesi Modülünde oluşturulan iade faturalarının satış faturaları ile direk eşlenmesi mümkündür. Fakat Borçlar Muhasebesi Modülünde girilen iade faturaları, standart faturalar ile direk eşlenemez. İade faturalarının herhangi bir eşleme yapılmadan açık bırakılması durumunda tedarikçi cari hesap netlemesinin yapılamamasına neden olur.

Bu gibi durumlarda cari hesabının netlenmesi ve tüm açık faturaların kapatılması istendiğinde, netleme ödemesi  oluşturma yöntemi kullanılarak açık faturaların kapatılması sağlanabilir.

Netleme Ödemesi oluşturulabilmesi için öncelikle bir Netleme Banka Hesabı tanımlanır. Bu banka hesabı gerçekte çalışmayan sanal bir banka hesabı olacaktır.Bu sebeple bu banka hesabı için muhasebede 999′ lu bir ara hesap belirlenebilir.

Netleme işlemi için AP Modülü ödeme girişi ekranından oluşturulan netleme banka hesabı seçilerek sıfır tutarlı bir ödeme girişi yapılır. Ödeme için fatura eşleme kısmında da standart fatura pozitif tutarlı, iade faturası negatif tutarlı olacak şekilde eşlenir. Faturalardan gelen pozitif tutar ve negatif tutar birbirini götüreceği için netleme bankası  sıfır tutarlı çalışacaktır.

Örneğin; A Tedarikçisinden Gelen 472 TL’ lik KDV Dahil bir Standart Faturanın, 472 TL’ lik İade Faturası ile Eşlenmesi inceleyecek olursak, oluşacak muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

Bu dağıtımlara göre 320 li Tedarikçi cari hesabı netleme ödemesi eşlemeleri ile borç/alacak çalışacak kendini kapatacaktır. Ayrıca standart ve iade faturası girişlerimizde açık durumdan ödenerek kapanmış duruma geçecektir. Netleme bankası sıfır tutarlı çalışacaktır ve hiçbir bakiye yaratmayacaktır.

Netleme Ödemesi Muhasebesi

Netleme Ödemesi Muhasebesi

 

 

 

 Yorum yapın

*