Şub
24
2014

Anaenvanter Kalem Kodu Kategori Ataması

Kalem Koduna kategori ataması yapılabilmesi için aşağıdaki script kullanılabilir.

 

DECLARE
CURSOR rec
IS
SELECT a.inventory_item_id, a.category_id, a.kalem_kodu
FROM DUAL a; –> Sizin oluşturduğunuz tablo adı olmalı

l_init_msg_list      VARCHAR2 (2)    := fnd_api.g_true;
l_commit             VARCHAR2 (2)    := fnd_api.g_false;
l_transaction_type   VARCHAR2 (20)   := ego_item_pub.g_ttype_create;
l_category_set_id    NUMBER          := 1100000043;
l_structure_id       NUMBER          := 50358;
l_return_status      VARCHAR2 (80);
l_error_code         NUMBER;
l_msg_count          NUMBER;
l_message            VARCHAR2 (1000);
l_true               NUMBER          := 0;
l_false              NUMBER          := 0;
l_org_id             NUMBER          := 442;
BEGIN
FOR x IN rec
LOOP
ego_item_pub.process_item_cat_assignment (1.0,
l_init_msg_list,
l_commit,
x.category_id,
l_category_set_id,
x.inventory_item_id,
l_org_id,
l_transaction_type,
l_return_status,
l_error_code,
l_msg_count,
l_message
);

IF l_return_status <> ‘S’
THEN
DBMS_OUTPUT.put_line
(   x.kalem_kodu
|| ‘ Nolu Kalem Kodunun Tanimlamasi Sirasinda Hata Olusmustur !’
|| l_error_code
);
l_false := l_false + 1;
ELSE
DBMS_OUTPUT.put_line
(   x.kalem_kodu
|| ‘ Nolu Kalem Kodunun Kategori Tanimlamasi Yapilmistir.’
);
l_true := l_true + 1;
END IF;
END LOOP;

DBMS_OUTPUT.put_line (‘Başarılı Kalem Sayisi –> ‘ || l_true);
DBMS_OUTPUT.put_line (‘Başarısız Kalem Sayisi –> ‘ || l_false);
COMMIT;
END;

Kaan Sertaç Bozatlı

Blog yöneticisi ve aynı zamanda yazardır. 10 yılı aşkın bir süredir
profesyonel kariyerine Oracle ERP Developer olarak devam etmektedir.
Mail: kbozatli@gmail.com
LinkedIn: Profili Görüntüleyin
Kaan Sertaç Bozatlı

Latest posts by Kaan Sertaç Bozatlı (see all)Yorum yapın

*