Mar
3
2014

Anaenvanter Kalem Kodu Inactive Yapılması

Merhaba,

Kalem kodunu inactive yapabilmek için aşağıdaki script’i kullanabilirsiniz.

 

DECLARE
l_item_tbl_typ        ego_item_pub.item_tbl_type;
x_item_table          ego_item_pub.item_tbl_type;
x_inventory_item_id   mtl_system_items_b.inventory_item_id%TYPE;
x_organization_id     mtl_system_items_b.organization_id%TYPE;
x_return_status       VARCHAR2 (1);
x_msg_count           NUMBER (10);
x_msg_data            VARCHAR2 (1000);
x_message_list        error_handler.error_tbl_type;
BEGIN
l_item_tbl_typ (1).transaction_type := ‘UPDATE’;
l_item_tbl_typ (1).inventory_item_id := 209910;
l_item_tbl_typ (1).organization_id := 443; –> Hangi organizasyondaki kalemi inactive yapmak istiyorsak organization_id ona göre yazılmalıdır!
l_item_tbl_typ (1).inventory_item_status_code := ‘Inactive’;
ego_item_pub.process_items (p_api_version        => 1.0,
p_init_msg_list      => fnd_api.g_true,
p_commit             => fnd_api.g_true,
p_item_tbl           => l_item_tbl_typ,
x_item_tbl           => x_item_table,
x_return_status      => x_return_status,
x_msg_count          => x_msg_count
);

IF (x_return_status = fnd_api.g_ret_sts_success)
THEN
DBMS_OUTPUT.put_line (‘Başarılı’);
ELSE
DBMS_OUTPUT.put_line (‘==================================’);
DBMS_OUTPUT.put_line (‘Return Status ==>’ || x_return_status);
error_handler.get_message_list (x_message_list => x_message_list);

FOR i IN 1 .. x_message_list.COUNT
LOOP
DBMS_OUTPUT.put_line (x_message_list (i).MESSAGE_TEXT);
END LOOP;
END IF;
END;

Kaan Sertaç Bozatlı

Blog yöneticisi ve aynı zamanda yazardır. 10 yılı aşkın bir süredir
profesyonel kariyerine Oracle ERP Developer olarak devam etmektedir.
Mail: kbozatli@gmail.com
LinkedIn: Profili Görüntüleyin
Kaan Sertaç Bozatlı

Latest posts by Kaan Sertaç Bozatlı (see all)Yorum yapın

*