Nis
9
2015

Alınan Ödemenin Faturaya Uygulanması Örnek Script

Merhaba,

 

Aşağıdaki script ile alacaklar ödemesinin belli bir miktar tutarının mevcut faturalardan birisi üzerine uygulanmasını örneklendiren bir scipti aşağıda bulabilirsiniz.

 

DECLARE
  p_cash_receipt_id        NUMBER;/*uygulama yapılacak alınan ödeme ar_cash_receipts_all.cash_receipt_id%type*/
  p_customer_trx_id        NUMBER;/*uygulama yapılacak faturanın ra_customer_trx_all.customer_trx_id%type*/
  p_applied_payment_schedule_id  NUMBER;/*uygulama yapılacak faturanın ar_payment_schedules_all.payment_schedule_id%type*/
  p_amount_applied        NUMBER;/*uygulama yapılacak tutar*/
  p_date             DATE;
  x_status            VARCHAR2;
  x_status_desc          VARCHAR2;
  p_count             NUMBER;
  l_payment_schedule_id      NUMBER;
  l_applied_amount        NUMBER;
  l_remaining_apply_amount    NUMBER;
  l_avg_maturity_date       DATE;
  l_return_status         VARCHAR2 (100);
  l_msg_count           NUMBER;
  l_msg_data           VARCHAR2 (4000);
  l_count             NUMBER;
BEGIN
  /*fnd_global.apps_initialize ile sorumluluk init edilmelidir !*/
  l_return_status := fnd_api.g_ret_sts_success;
  l_msg_count := NULL;
  l_msg_data := NULL;
  fnd_msg_pub.initialize;
  ar_receipt_api_pub.APPLY
       (p_api_version           => 1.0,
       p_init_msg_list          => fnd_api.g_true,
       p_commit              => fnd_api.g_false,
       p_validation_level         => fnd_api.g_valid_level_full,
       x_return_status          => l_return_status,
       x_msg_count            => l_msg_count,
       x_msg_data             => l_msg_data,
       p_cash_receipt_id         => p_cash_receipt_id,
       p_customer_trx_id         => p_customer_trx_id,
       p_applied_payment_schedule_id   => p_applied_payment_schedule_id,
       p_amount_applied          => p_amount_applied,
       p_apply_date            => p_date,
       p_apply_gl_date          => p_date
       );
 
  IF l_return_status = 'S'
  THEN
   x_status := 'S';
  ELSE
   x_status := 'E';
  END IF;
 
  IF l_msg_count = 1
  THEN
   print_debug (l_msg_data);
   x_status_desc := SUBSTR (l_msg_data, 1, 2000);
  ELSIF l_msg_count > 1
  THEN
   LOOP
     p_count := p_count + 1;
     l_msg_data := fnd_msg_pub.get (fnd_msg_pub.g_next, fnd_api.g_false);
 
     IF l_msg_data IS NULL
     THEN
      EXIT;
     END IF;
 
     x_status_desc :=
           x_status_desc || CHR (10)
           || SUBSTR (l_msg_data, 1, 1000);
   END LOOP;
  END IF;
END;

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz


Yorum yapın

*