Şub
17
2015

Alacaklar Ödemesinin Api ile İptal Edilmesini Gösteren Script Örneği

Merhaba,

aşağıda alacaklar muhasebesinden alınan ödemeler olarak kaydedilmiş olan makbuzun public api ile iptal edilmesi işleminin örnek scriptini bulabilirsiniz.

 

 
DECLARE
  p_return_status  VARCHAR2 (1000);
  x_return_status  VARCHAR2 (4000);
  x_message_count  NUMBER;
  x_msg_data    VARCHAR2 (4000);
BEGIN
  fnd_global.apps_initialize (user_id      => 1097,
                resp_id      => 50239,
                resp_appl_id   => 222
               );
  ar_receipt_api_pub.REVERSE (
                -- Standard API parameters.
                p_api_version         => 1,
                x_return_status        => x_return_status,
                x_msg_count          => x_message_count,
                x_msg_data          => x_msg_data,
                -- Receipt reversal related parameters
                p_cash_receipt_id       => 1129, --> ar_cash_receipts_all.cash_receipt_id
                p_receipt_number       => 'PDC/1',--> ar_cash_receipts_all.receipt_number
                p_reversal_category_code   => 'REV',
                -- p_reversal_category_name IN ar_lookups.meaning%TYPE DEFAULT NULL,
                p_reversal_gl_date      => SYSDATE,
                p_reversal_date        => SYSDATE,
                p_reversal_reason_code    => 'PDC', --> 
                -- p_reversal_reason_name  IN ar_lookups.meaning%TYPE DEFAULT NULL,
                p_reversal_comments      => 'Test',
                -- p_called_from IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
                              -- p_attribute_rec      IN attribute_rec_type DEFAULT attribute_rec_const,
                              -- p_global_attribute_rec  IN global_attribute_rec_type_upd DEFAULT global_attribute_rec_upd_cons
                              -- p_global_attribute_rec  IN global_attribute_rec_type DEFAULT global_attribute_rec_const,
                p_cancel_claims_flag     => 'Y'
               );
  DBMS_OUTPUT.put_line (x_return_status || CHR (10) || x_msg_data);
END;

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz


Yorum yapın

*