Şub
21
2014

Alacaklar muhasebesi modülünden genel muhasebeye aktarımı yapılan kayıtların genel muhasebedeki referans alanları ile bağlantısı

USER_JE_CATEGORY_NAME = Adjustment
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID
Reference22 : AR_ADJUSTMENTS.ADJUSTMENT_ID
Reference23 : AR_DISTRIBUTIONS.LINE_ID
Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER
Reference25 : AR_ADJUSTMENTS.ADJUSTMENT_NUMBER
Reference26 : RA_CUST_TRX_TYPES.TYPE
Reference27 : RA_CUSTOMER_TRX.BILL_TO_CUSTOMER_ID
Reference28 : ‘ADJ’
Reference29 : ‘ADJ_’||AR_DISTRIBUTIONS.SOURCE_TYPE
Reference30 : ‘AR_ADJUSTMENTS’

USER_JE_CATEGORY_NAME = Sales Invoice
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID
Reference22 : RA_CUSTOMER_TRX.CUSTOMER_TRX_ID
Reference23 : RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST.CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ID
Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER
Reference25 : HZ_CUST_ACCOUNTS.ACCOUNT_NUMBER
Reference26 : ‘CUSTOMER’
Reference27 : RA_CUSTOMER_TRX.BILL_TO_CUSTOMER_ID
Reference28 : ‘INV’
Reference29 : ‘INV_’||RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST.ACCOUNT_CLASS
Reference30 : ‘RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST’
USER_JE_CATEGORY_NAME = Credit Memo
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID
Reference22 : RA_CUSTOMER_TRX.CUSTOMER_TRX_ID
Reference23 : RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST.CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ID
Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER
Reference25 : HZ_CUST_ACCOUNTS.ACCOUNT_NUMBER
Reference26 : ‘CUSTOMER’
Reference27 : RA_CUSTOMER_TRX.BILL_TO_CUSTOMER_ID
Reference28 : ‘CM’
Reference29 : ‘CM_’||RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST.ACCOUNT_CLASS
Reference30 : ‘RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST’
USER_JE_CATEGORY_NAME = Debit Memo
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID
Reference22 : RA_CUSTOMER_TRX.CUSTOMER_TRX_ID
Reference23 : RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST.CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ID
Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER
Reference25 : HZ_CUST_ACCOUNTS.ACCOUNT_NUMBER
Reference26 : ‘CUSTOMER’
Reference27 : RA_CUSTOMER_TRX.BILL_TO_CUSTOMER_ID
Reference28 : ‘DM’
Reference29 : ‘DM_’||RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST.ACCOUNT_CLASS
Reference30 : ‘RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST’
USER_JE_CATEGORY_NAME = Chargeback
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID
Reference22 : RA_CUSTOMER_TRX.CUSTOMER_TRX_ID
Reference23 : RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST.CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ID
Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER
Reference25 : HZ_CUST_ACCOUNTS.ACCOUNT_NUMBER
Reference26 : ‘CUSTOMER’
Reference27 : RA_CUSTOMER_TRX.BILL_TO_CUSTOMER_ID
Reference28 : ‘CB’
Reference29 : ‘CB_’||RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST.ACCOUNT_CLASS
Reference30 : ‘RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST’
USER_JE_CATEGORY_NAME = Receipts
Receipts Journal
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID
Reference22 : AR_CASH_RECEIPTS.CASH_RECEIPT_ID||’C’
||AR_CASH_RECEIPT_HISTORY_ALL.CASH_RECEIPT_HISTORY_ID
Reference23 : AR_DISTRIBUTIONS.LINE_ID
Reference24 : AR_CASH_RECEIPTS.RECEIPT_NUMBER
Reference25 : Null
Reference26 : Null
Reference27 : AR_CASH_RECEIPTS.PAY_FROM_CUSTOMER
Reference28 : ‘TRADE’
Reference29 : ‘TRADE_’|| AR_DISTRIBUTIONS.SOURCE_TYPE
Reference30 : ‘AR_CASH_RECEIPT_HISTORY’

Application Journal
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID
Reference22 : AR_CASH_RECEIPTS_ALL.CASH_RECEIPT_ID||’C’
||AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL.RECEIVABLE_APPLICATION_ID
Reference23 : AR_DISTRIBUTIONS.LINE_ID
Reference24 : AR_CASH_RECEIPTS.RECIPT_NUMBER
Reference25 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER
Reference26 : RA_CUST_TRX_TYPES.TYPE
Reference27 : AR_CASH_RECEIPTS.PAY_FROM_CUSTOMER
Reference28 : ‘TRADE’ or ‘CCURR’
Reference29 : ‘TRADE_’ or ‘CCURR_’|| AR_DISTRIBUTIONS.SOURCE_TYPE
Reference30 : ‘AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS’
USER_JE_CATEGORY_NAME = Misc Receipts
Header
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID
Reference22 : AR_CASH_RECEIPTS.CASH_RECEIPT_ID
Reference23 : AR_DISTRIBUTIONS.LINE_ID
Reference24 : AR_CASH_RECEIPTS.RECEIPT_NUMBER
Reference25 : AR_CASH_RECEIPT_HISTORY.CASH_RECEIPT_HISTORY_ID
Reference26 : Null
Reference27 : AR_CASH_RECEIPTS.PAY_FROM_CUSTOMER
Reference28 : ‘MISC’
Reference29 : ‘MISC_’ || AR_DISTRIBUTIONS.SOURCE_TYPE
Reference30 : ‘AR_CASH_RECEIPT_HISTORY’

Distributions
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID
Reference22 : AR_CASH_RECEIPTS_ALL.CASH_RECEIPT_ID
Reference23 : AR_DISTRIBUTIONS_ALL.LINE_ID
Reference24 : AR_CASH_RECEIPTS_ALL.RECEIPT_NUMBER
Reference25 : AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS_ALL.MISC_CASH_DISTRIBUTION_ID
Reference26 : null
Reference27 : null
Reference28 : ‘MISC’
Reference29 : ‘MISC_’AR_DISTRIBUTIONS.SOURCE_TYPE
Reference30 : ‘AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS’
USER_JE_CATEGORY_NAME = Credit Memo Application
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID
Reference22 : AR_RECEIVABLES_APPLICATIONS.RECEIVABLE_APPLICATION_ID
Reference23 : AR_DISTRIBUTIONS_ALL.LINE_ID
Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER
Reference25 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER
Reference26 : RA_CUST_TRX_TYPES.TYPE
Reference27 : RA_CUSTOMER_TRX.BILL_TO_CUSTOMER_ID
Reference28 : ‘CMAPP’
Reference29 : ‘CMAPP_’||AR_DISTRIBUTIONS.SOURCE_TYPE
Reference30 : ‘AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS’
USER_JE_CATEGORY_NAME = Bills Receivable
Reference21 : POSTING_CONTROL_ID
Reference22 : AR_TRANSACTION_HISTORY.TRANSACTION_HISTORY_ID
Reference23 : AR_DISTRIBUTIONS.LINE_ID
Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER
Reference25 : AR_TRANSACTION_HISTORY.CUSTOMER_TRX_ID
Reference26 : RA_CUST_TRX_TYPES.TYPE
Reference27 : RA_CUSTOMER_TRX.DRAWEE_ID
Reference28 : ‘BR’
Reference29 : ‘BR_’||AR_DISTRIBUTIONS.SOURCE_TYPE
Reference30 : ‘AR_TRANSACTION_HISTORY’

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz


Yorum yapın

*