Oca
12
2015

Alacaklar Arayüzünde Gelir Hesabı Ataması Sorununun Giderilmesi

Otomatik Faturalama Ana Programı çalıştırıldıktan sonra oluşan hatalardan biride gelir hesabı atamasını düzeltin olarak karşımıza çıkmaktadır. Sorunun giderilmesi için aşağıdaki şekilde ra_interface_distributions_all tablosuna ilgili satırın (w_hesap_id alanına) gelir hesabı girilir. Otomatik Faturalama Ana Programı yeniden çalıştırılır.
 

INSERT INTO ra_interface_distributions_all
  SELECT NULL interface_distribution_id, ril.interface_line_id,
     ril.interface_line_context, ril.interface_line_attribute1,
     ril.interface_line_attribute2, ril.interface_line_attribute3,
     ril.interface_line_attribute4, ril.interface_line_attribute5,
     ril.interface_line_attribute6, ril.interface_line_attribute7,
     ril.interface_line_attribute8, 'REV' account_class, ril.amount,
     100 PERCENT, ril.interface_status, ril.request_id, 
     395498 hesap, --w_hesap_id,
     NULL segment1, NULL segment2, NULL segment3, NULL segment4,
     NULL segment5, NULL segment6, NULL segment7, NULL segment8,
     NULL segment9, NULL segment10, NULL segment11, NULL segment12,
     NULL segment13, NULL segment14, NULL segment15, NULL segment16,
     NULL segment17, NULL segment18, NULL segment19, NULL segment20,
     NULL segment21, NULL segment22, NULL segment23, NULL segment24,
     NULL segment25, NULL segment26, NULL segment27, NULL segment28,
     NULL segment29, NULL segment30, ril.comments,
     ril.attribute_category, ril.attribute1, ril.attribute2,
     ril.attribute3, ril.attribute4, ril.attribute5, ril.attribute6,
     ril.attribute7, ril.attribute8, ril.attribute9, ril.attribute10,
     ril.attribute11, ril.attribute12, ril.attribute13, ril.attribute14,
     ril.attribute15, ril.acctd_amount, ril.interface_line_attribute10,
     ril.interface_line_attribute11, ril.interface_line_attribute12,
     ril.interface_line_attribute13, ril.interface_line_attribute14,
     ril.interface_line_attribute15, ril.interface_line_attribute9,
     ril.created_by, ril.creation_date, ril.last_updated_by,
     ril.last_update_date, ril.last_update_login, ril.org_id,
     NULL interim_tax_ccid, NULL interim_tax_segment1,
     NULL interim_tax_segment2, NULL interim_tax_segment3,
     NULL interim_tax_segment4, NULL interim_tax_segment5,
     NULL interim_tax_segment6, NULL interim_tax_segment7,
     NULL interim_tax_segment8, NULL interim_tax_segment9,
     NULL interim_tax_segment10, NULL interim_tax_segment11,
     NULL interim_tax_segment12, NULL interim_tax_segment13,
     NULL interim_tax_segment14, NULL interim_tax_segment15,
     NULL interim_tax_segment16, NULL interim_tax_segment17,
     NULL interim_tax_segment18, NULL interim_tax_segment19,
     NULL interim_tax_segment20, NULL interim_tax_segment21,
     NULL interim_tax_segment22, NULL interim_tax_segment23,
     NULL interim_tax_segment24, NULL interim_tax_segment25,
     NULL interim_tax_segment26, NULL interim_tax_segment27,
     NULL interim_tax_segment28, NULL interim_tax_segment29,
     NULL interim_tax_segment30
   FROM jtf.jtf_rs_salesreps a,
     gl_code_combinations sgl,
     ra_cust_trx_types_all t,
     gl_code_combinations tgl,
     ra_interface_lines_all ril
  WHERE a.salesrep_id = ril.primary_salesrep_id
   AND a.gl_id_rev = sgl.code_combination_id
   AND t.cust_trx_type_id = ril.cust_trx_type_id
   AND t.gl_id_rev = tgl.code_combination_id
   AND ril.interface_line_id IN (3567264)
   AND ril.interface_status IS NULL
   AND NOT EXISTS (SELECT 1
            FROM ra_interface_distributions_all dist
            WHERE dist.interface_line_id = ril.interface_line_id)

Ozan Arıkan

1988 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim
Sistemlerinden mezun oldu. 2012 yılından Beri Oracle e-Business
Suite Uygulama Geliştirme Fonksiyonel ve Teknik Danışman olarak
DbOptimize bünyesinde kariyerine devam etmektedir.
Mail: oznarkn@gmail.com
Ozan Arıkan

İlgili YazılarYorum yapın

*