Şub
21
2014

Açık Olan Alacaklar Faturalarını Listeleyen sql

SELECT hc.cust_account_id
,min(hc.account_number) customer_number
,sum(amount_due_remaining) amount_due_remaining
,sum(aps.amount_due_original) amount_due_original
,count(aps.payment_schedule_id) open_invoices
FROM ra_customer_trx_all ra,
ra_customer_trx_lines_all rl,
ar_payment_schedules_all aps,
ra_cust_trx_types_all rt,
hz_cust_accounts hc,
hz_parties hp,
hz_cust_acct_sites_all hcasa_bill,
hz_cust_site_uses_all hcsua_bill,
hz_party_sites hps_bill,
ra_cust_trx_line_gl_dist_all rct
WHERE ra.customer_trx_id = rl.customer_trx_id
AND ra.customer_trx_id = aps.customer_trx_id
AND ra.org_id = aps.org_id
AND rct.customer_trx_id = aps.customer_trx_id
AND rct.customer_trx_id = ra.customer_trx_id
AND rct.customer_trx_id = rl.customer_trx_id
AND rct.customer_trx_line_id = rl.customer_trx_line_id
AND ra.complete_flag = ‘Y’
AND rl.line_type IN (‘FREIGHT’, ‘LINE’)
AND ra.cust_trx_type_id = rt.cust_trx_type_id
AND ra.bill_to_customer_id = hc.cust_account_id
AND hc.status = ‘A’
AND hp.party_id = hc.party_id
AND hcasa_bill.cust_account_id = ra.bill_to_customer_id
AND hcasa_bill.cust_acct_site_id = hcsua_bill.cust_acct_site_id
AND hcsua_bill.site_use_code = ‘BILL_TO’
AND hcsua_bill.site_use_id = ra.bill_to_site_use_id
AND hps_bill.party_site_id = hcasa_bill.party_site_id
AND hcasa_bill.status = ‘A’
AND hcsua_bill.status = ‘A’
AND aps.amount_due_remaining <> 0
AND aps.status = ‘OP’
GROUP by hc.cust_account_id;

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz


Yorum yapın

*