Şub
24
2014

PL/SQL 10g de LISTAGG Fonksiyonunun kullanımı

PL/SQL 11G Versiyonunda SELECT LISTAGG (order_number, ‘, ‘) WITHIN GROUP (ORDER BY order_number) “Order Number” FROM oe_order_headers_all WHERE ROWNUM < 10; Şeklinde bir sorgu çalıştırdığımızda yanyana aralarında virgulle ayrılmış tek satırda 10 kayıt görürüz. Ancak Listagg fonksiyonunu 10 G de maalesef çalıştıramıyoruz.Bunun yerine aşağıdaki fonksiyon aynı işlevi görür. SELECT RTRIM ( XMLAGG (XMLELEMENT (e, order_number, ‘,’).EXTRACT (‘//text()’)), ‘,’) […]

Şub
24
2014

Anaenvanter Kalem Kodu Kategori Ataması

Kalem Koduna kategori ataması yapılabilmesi için aşağıdaki script kullanılabilir.   DECLARE CURSOR rec IS SELECT a.inventory_item_id, a.category_id, a.kalem_kodu FROM DUAL a; –> Sizin oluşturduğunuz tablo adı olmalı l_init_msg_list      VARCHAR2 (2)    := fnd_api.g_true; l_commit             VARCHAR2 (2)    := fnd_api.g_false; l_transaction_type   VARCHAR2 (20)   := ego_item_pub.g_ttype_create; l_category_set_id    NUMBER          := 1100000043; l_structure_id       NUMBER          := 50358; l_return_status      VARCHAR2 (80); l_error_code         NUMBER; […]

Şub
21
2014

Alacaklar muhasebesi modülünden genel muhasebeye aktarımı yapılan kayıtların genel muhasebedeki referans alanları ile bağlantısı

USER_JE_CATEGORY_NAME = Adjustment Reference21 : POSTING_CONTROL_ID Reference22 : AR_ADJUSTMENTS.ADJUSTMENT_ID Reference23 : AR_DISTRIBUTIONS.LINE_ID Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER Reference25 : AR_ADJUSTMENTS.ADJUSTMENT_NUMBER Reference26 : RA_CUST_TRX_TYPES.TYPE Reference27 : RA_CUSTOMER_TRX.BILL_TO_CUSTOMER_ID Reference28 : ‘ADJ’ Reference29 : ‘ADJ_’||AR_DISTRIBUTIONS.SOURCE_TYPE Reference30 : ‘AR_ADJUSTMENTS’ USER_JE_CATEGORY_NAME = Sales Invoice Reference21 : POSTING_CONTROL_ID Reference22 : RA_CUSTOMER_TRX.CUSTOMER_TRX_ID Reference23 : RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST.CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ID Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER Reference25 : HZ_CUST_ACCOUNTS.ACCOUNT_NUMBER Reference26 : ‘CUSTOMER’ […]

Şub
21
2014

GL_JE_LINES tablosu ile Borçlar Muhasebesi Modülü Arasındaki Linkler

SELECT * FROM AP_AE_LINES_ALL TABLOSUNDAKI SOURCE_ID; SOURCE_TABLE A GORE EGER SOURCE_TABLE AP_INVOICES              ISE  INVOICE_ID, AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS ISE  INVOICE_DISTRIBUTION_ID DIR. AP_AE_LINES_ALL TABLOSUNDAKI GL_SL_LINK_ID DOGRUDAN GL_JE_LINES DAKI GL_SL_LINK_ID ESITTIR. AYRICA ; GL_JE_LINES TABLOSUNDAKI REFERENCE_2  DE INVOICE_ID TUTULUR REFERENCE_3  TE AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL TABLOSUNDAKI LINE_NUM, REFERENCE_5  TE AP_INVOICES_ALL TABLOSUNDAKI INVOICE_NUM REFERENCE_6  DA ‘AP Invoices’ REFERENCE_7  TE SET_OF_BOOKS_ID REFERENCE_10 DA AP_AE_LINES_ALL TABLOSUNDAKI […]

Şub
21
2014

Açık Olan Alacaklar Faturalarını Listeleyen sql

SELECT hc.cust_account_id ,min(hc.account_number) customer_number ,sum(amount_due_remaining) amount_due_remaining ,sum(aps.amount_due_original) amount_due_original ,count(aps.payment_schedule_id) open_invoices FROM ra_customer_trx_all ra, ra_customer_trx_lines_all rl, ar_payment_schedules_all aps, ra_cust_trx_types_all rt, hz_cust_accounts hc, hz_parties hp, hz_cust_acct_sites_all hcasa_bill, hz_cust_site_uses_all hcsua_bill, hz_party_sites hps_bill, ra_cust_trx_line_gl_dist_all rct WHERE ra.customer_trx_id = rl.customer_trx_id AND ra.customer_trx_id = aps.customer_trx_id AND ra.org_id = aps.org_id AND rct.customer_trx_id = aps.customer_trx_id AND rct.customer_trx_id = ra.customer_trx_id AND rct.customer_trx_id = rl.customer_trx_id […]

Şub
21
2014

Oracle Forms FRM-40654 Hatası ve Çözümü

Hata veren bloğun içerisinde aynı ID için birden fazla kayıt var ise blokta yer alan birincil anahtar olarak seçilmiş alanın kontrol edilmesi gerekiyor. Örneğin tablo içerisinde aynı line_id ile birden fazla kayıt var ise ve line_id forms bloğunuzun içinde birincil alan olarak tanımlanmışsa FRM-40654 hatasını alırsınız. Çözüm için veri bloğu içerisinde tekrarlanmayan unique bir alan […]

Sayfalar:«1...3334353637383940»