Browsing articles in "Modüller"
Şub
2
2016

Envanter Organizasyonu Kurulumu

Yeni Envanter Organizasyonu Kurulumu Yerleşim Tanımlama:  Stok Yönetimi->Kur->Organizasyonlar->Yerleşimler menü adımından aşağıdaki ekrana ulaşılır Adres Detayları tabınde, Adres Kısmına organizasyonun adresi detaylandırılarak yazılır. Sevkiyat Detayları tabinde, o yerleşimin teslim deposu olarak kullanılacağı, sevk yeri olduğu, teslim yeri, ofis birimi, fatura yeri olup olmadığı belirlenir. Eğer kurulan organizasyon üzerinden sevkiyat yapılacak, fatura kesilecekse, buradaki tikler ona göre […]

Oca
28
2016

Satınalma Siparişi ve Talep Onayını Yeniden Göndermek (POAPPRV / REQAPPRV)

Merhaba, Satınalma siparişi ve talep onayını başa almak için örnek script. İlgili WF_ITEM_KEY ekleyiniz..     ******Sipariş****** BEGIN wf_engine.handleError(’POAPPRV’,’"WF_ITEM_KEY"’,’POAPPRV_TOP’,’RETRY’,NULL ); COMMIT; END;   ******Talep****** BEGIN wf_engine.handleError(’REQAPPRV’,’"WF_ITEM_KEY"’,’MAIN_REQAPPRV_PROCESS’, ‘RETRY’, NULL ); COMMIT; END;   BEGIN wf_engine.handleError(’REQAPPRV’,’"WF_ITEM_KEY"’,’RESPONSE_APPROVE’, ‘RETRY’, NULL ); COMMIT; END;   BEGIN Wf_Engine.HandleError(itemtype => ‘REQAPPRV’,itemkey => ‘"WF_ITEM_KEY"’,activity => ‘RESPONSE_APPROVE’,command => ‘RETRY’,result => NULL ); COMMIT; END; […]

Oca
25
2016

HR – Kişi Masraf Merkezi Atama (CREATE_COST_ALLOCATION API)

Merhaba, Aşağıda kişi görev kartına ait masraf merkezi oluşturma için örnek script bulunmaktadır.   CREATE OR REPLACE PROCEDURE APPS.CREATE_COST (   p_id IN NUMBER ) IS CURSOR C_COST_ALLOC IS SELECT * FROM xx_hr_detail_T WHERE id = p_id;   — SELECT ‘0101001’ G_MASRAF_MERKEZI FROM DUAL;   LC_C_COST_ALLOC C_COST_ALLOC%ROWTYPE; L_COMBINATION_NAME VARCHAR2 (240); L_COST_ALLOCATION_ID NUMBER; L_EFFECTIVE_START_DATE DATE; L_EFFECTIVE_END_DATE […]

Oca
25
2016

HR – Kişi Banka Bilgileri Oluştur (hr_sit_api.create_sit API)

  BEGIN — fnd_message.set_string (‘Banka Bilgileri Oluşturuluyor’); — fnd_message.show ();   hr_sit_api.create_sit ( p_validate => FALSE, p_person_id => NVL (eu_person_id, :CREATE_EMP_BLOK.PERSON_ID), p_business_group_id => 81, p_id_flex_num => 50376 –***BANKA BİLGİLERİ ID_FLEX_NUM’U*** , p_date_from => :CREATE_EMP_BLOK.K_ise_giris_tarihi, p_effective_date => :CREATE_EMP_BLOK.K_ise_giris_tarihi, p_segment1 => :CREATE_EMP_BLOK.B_BANKA_ADI, p_segment2 => :CREATE_EMP_BLOK.B_SUBE_ADI, p_segment3 => :CREATE_EMP_BLOK.B_SUBE_KODU, p_segment4 => :CREATE_EMP_BLOK.B_HESAP_NO, p_segment5 => :CREATE_EMP_BLOK.B_IBAN, p_analysis_criteria_id => l_analysis_criteria_id, […]

Oca
25
2016

HR – Kişi Adres Bilgileri Oluştur (create_person_address API)

  CREATE OR REPLACE PROCEDURE APPS.xx_hr_adres_api_p ( A_ID IN NUMBER, a_person_id IN NUMBER, p_return_status IN OUT NOCOPY VARCHAR2, p_message IN OUT NOCOPY VARCHAR2 ) IS v_x NUMBER; v_bool BOOLEAN; v_char VARCHAR2 (10); l_api_name VARCHAR2 (50); l_rows_processed NUMBER := 0; l_commit_point NUMBER := 20; l_batch_run_number hr_api_batch_message_lines.batch_run_number%TYPE; l_dummy_line_id hr_api_batch_message_lines.line_id%TYPE; l_per_object_version_number per_people_f.object_version_number%TYPE; l_person_id per_people_f.person_id%TYPE; l_assignment_id per_assignments_f.assignment_id%TYPE; l_asg_object_version_number per_assignments_f.object_version_number%TYPE; […]

Oca
14
2016

EMEA Lokalizasyon Fiş Gruplama ve Fiş Adı Düzenleme

Bu yazıda Oracle EBS R12 Türkiye Lokalizasyonu kapsamında GL Fiş gruplama ve fiş açıklamaları için hangi adımların nasıl uygulanması gerektiği anlatılacaktır. Oracle Borçlar ve/veya Alacaklar Muhasebesi modüllerinden fiş transfer edildiğinde standart yöntemler, fişlerin aşağıdaki kriterlere göre gruplanabilmesine olanak sağlamaktadır: 1-            Muhasebe tarihi 2-            Dönem 3-            Özetleme yok Lokalizasyon kurulumu ile fişler Kullanıcı adı- Muhasebe tarihi- […]

Sayfalar:«123456789...22»