Browsing articles by " Mustafa Yılmaz"
Kas
6
2015

Trigger’ların Çalışma Sırası

Merhabalar, Başlıkta bahsettiğim üzere oracle da aynı anda tetiklenen iki triggerda çalışma sıralaması belirleyebiliyoruz. Örnek olarak aşağıdaki kodu inceleyebilirsiniz. create or replace trigger trigger_test before insert on mytab for each row follows trigger_test_2 begin . . . end;/ create or replace trigger trigger_test_2 before insert on mytab for each row precedes trigger_test begin . . […]

May
5
2015

AR-GL interface alanlarının ilişkisi

USER_JE_CATEGORY_NAME = Adjustment Reference21 : POSTING_CONTROL_ID Reference22 : AR_ADJUSTMENTS.ADJUSTMENT_ID Reference23 : AR_DISTRIBUTIONS.LINE_ID Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER Reference25 : AR_ADJUSTMENTS.ADJUSTMENT_NUMBER Reference26 : RA_CUST_TRX_TYPES.TYPE Reference27 : RA_CUSTOMER_TRX.BILL_TO_CUSTOMER_ID Reference28 : ‘ADJ’ Reference29 : ‘ADJ_’||AR_DISTRIBUTIONS.SOURCE_TYPE Reference30 : ‘AR_ADJUSTMENTS’ ——————————————— USER_JE_CATEGORY_NAME = Sales Invoice</strong> Reference21 : POSTING_CONTROL_ID Reference22 : RA_CUSTOMER_TRX.CUSTOMER_TRX_ID Reference23 : RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST.CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ID Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER Reference25 : HZ_CUST_ACCOUNTS.ACCOUNT_NUMBER Reference26 : […]

May
5
2015

FND_PROFILE Kullanımı

Aşağıda FND_PROFILE.GET Methoduyla çekebileceğiniz değerleri bulabilirsiniz. SELECT fnd_profile.VALUE(‘PROFILEOPTION’) ,fnd_profile.VALUE(‘MFG_ORGANIZATION_ID’) ,fnd_profile.VALUE(‘ORG_ID’) ,fnd_profile.VALUE(‘LOGIN_ID’) ,fnd_profile.VALUE(‘USER_ID’) ,fnd_profile.VALUE(‘USERNAME’) ,fnd_profile.VALUE(‘CONCURRENT_REQUEST_ID’) ,fnd_profile.VALUE(‘GL_SET_OF_BKS_ID’) ,fnd_profile.VALUE(‘SO_ORGANIZATION_ID’) ,fnd_profile.VALUE(‘APPL_SHRT_NAME’) ,fnd_profile.VALUE(‘RESP_NAME’) ,fnd_profile.VALUE(‘RESP_ID’) FROM DUAL;SELECT fnd_profile.value(‘PROFILEOPTION’) ,fnd_profile.value(‘MFG_ORGANIZATION_ID’) ,fnd_profile.value(‘ORG_ID’) ,fnd_profile.value(‘LOGIN_ID’) ,fnd_profile.value(‘USER_ID’) ,fnd_profile.value(‘USERNAME’) ,fnd_profile.value(‘CONCURRENT_REQUEST_ID’) ,fnd_profile.value(‘GL_SET_OF_BKS_ID’) ,fnd_profile.value(‘SO_ORGANIZATION_ID’) ,fnd_profile.value(‘APPL_SHRT_NAME’) ,fnd_profile.value(‘RESP_NAME’) ,fnd_profile.value(‘RESP_ID’) FROM DUAL;

May
5
2015

Modül Dönem Bilgilerinin Durum Sorgulaması

Merhabalar, Aşağıdaki sorgu modüller için dönem statülerini verir. SELECT (SELECT sob.NAME FROM gl.gl_sets_of_books sob WHERE sob.set_of_books_id = a.set_of_books_id) "SOB_Name", a.period_name "Period_Name", a.period_num "Period_Num", a.period_year, a.gl_status "GL_Status", b.po_status "PO_Status", c.ap_status "AP_Status", d.ar_status "AR_Status", e.fa_status "FA_Status" FROM (SELECT period_name, period_num, period_year, DECODE (closing_status, ‘O’, ‘Open’, ‘C’, ‘Closed’, ‘F’, ‘Future’, ‘N’, ‘Never’, closing_status ) gl_status, set_of_books_id FROM gl.gl_period_statuses […]

Nis
29
2015

PL SQL den Workflow Procesi Çalıştırmak

DECLARE v_itemtype VARCHAR2 (30) := ‘TPLEAVE’; –Item Type Internal Nam v_process VARCHAR2 (30) := ‘DEFAULT_PROCESS’; –Process Name v_itemkey VARCHAR2 (30); BEGIN SELECT rcv_transactions_s.NEXTVAL INTO v_itemkey FROM DUAL; –Assign a item key   wf_engine.createprocess (v_itemtype, v_itemkey, v_process); –Creates a new runtime process for an application item. wf_engine.setitemattrtext (v_itemtype, v_itemkey, ‘EMPLOYEE’, ‘OPERATIONS’); –Input Parameter wf_engine.setitemattrtext (v_itemtype, v_itemkey, […]

Nis
29
2015

Oracle Forms Trigger’ların Çalışma Sırası

Bu yazıda yaygın olarak kullanılan trigger ların sırası yazılmıştır. Runform 1. Pre-Logon Form 2. On-Logon Form 3. Post-Logon Form 4. Pre-Form Form 5. When-Create-Record Block 6. Pre-Block Block 7. Pre-Record Block 8. Pre-Text-Item Item 9. When-New-Form-Instance Form 10. When-New-Block-Instance Block 11. When-New-Record-Instance Block 12. When-New-Item-Instance Item ——————————————————– Enter Query 1. Post-Text-Item Item 2. Post-Record Block […]

Sayfalar:12345»