Mar
31
2021

Docker kullanarak Ubuntu da Oracle 18c xe Kurulumu

Merhabalar, Ubuntu işletim sisteminde nasıl Oracle 18c express kurulumunu docker yardımı ile kurabileceğinizi anlatacağım. Ctrl + Alt + T kısayolunu kullanarak terminal ekranını açıyoruz. Aşağıdaki komut satırlarını sırayla tamamlandıktan sonra diğerini çalıştırarak devam ediyoruz. GPG key eklemek için Official Docker repository: curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add – Docker repository için ATP resources: sudo […]

Mar
7
2021

Xslt üzerinde değişken tanımlanması

Merhabalar, Xslt içerisinde  dinamik olarak datayı almak istediğimizde yazılım dillerindeki gibi değişken oluşturmamız gerekebiliyor.Bu gibi durumlar için Xslt içerisinde xsl:variable tagini kullanabilirsiniz.   –Xml– <DespatchAdvice> <AdditinalDocumentReference> <Id>1</Id> <DocumentDate>2021-01-01</DocumentDate> <DocumentType>Despatch</DocumentType> <Name>Attach1</Name> </AdditionalDocumentReference> <AdditinalDocumentReference> <Id>2</Id> <DocumentDate>2021-01-01</DocumentDate> <DocumentType>Despatch</DocumentType> <Name>Attach2</Name> </AdditionalDocumentReference> </DespatchAdvice> –Xml– –Xslt– <xsl:variable name=”v_addDocRefCount” select=”count(//n1:DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference)”> </xsl:variable> <xsl:for-each select=”//n1:DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference[($v_addDocRefCount)-1]”> </xsl:for-each> –Xslt– Xslt içerisinde xmlden gelen veriler üzerinden ilgili […]

Ağu
25
2020

EBS – Genel Muhasebe Döküman Sıra Atamaları

Merhaba Arkadaşlar EBS üzerinde Genel Muhasebe Dokuman Sıra atamalarını asagıdaki script ile gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle Dokuman Sıralarını Tanımlamak için Genel Muhasebe -> Kurulum -> Finansal Yönetim -> Sıralar -> Doküman – > Tanımla segmesine gidilir. Dokuman Sırası tanımlanır. İkinci adımda script üzerinde referans alınan Dokuman Sıra adı ,Yeni olusturulan Dokuman Sıra Adı ,Başlangıç ve Bitiş tarihi […]

Tem
27
2020

HTML Görüntüsü için Unicode Dönüşümü

Merhaba, * CLOB formatındaki xml in HTML olarak transform edildikten sonra HTML in düzgün görüntülenmesi için gerekli olan HTML Unicode dönüşümlerinin yapıldığı bir workarround fonksiyon aşağıdaki gibidir. XML in transform işlemine girmeden önce karakterlerin HTML unicode dönüşümlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Türkçe karakterler dönüşüme dahildir.   FUNCTION replc3 (p_stringval IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2 IS l_stringval VARCHAR2 […]

Tem
27
2020

BLOB objesinin CLOB objesine dönüştürülmesi

Merhaba,, ihtiyaçlarımız dahilinde * BLOB (binary large object) formatında veri yapısına sahip objeyi * CLOB (character large object) formatına dönüştürmemizi sağlayan workarround fonksiyon aşağıdaki gibidir.     FUNCTION b2c (blob_in IN BLOB) RETURN CLOB AS v_clob CLOB; v_varchar VARCHAR2 (32767); –> 32767 v_start PLS_INTEGER := 1; v_buffer PLS_INTEGER := 10000; –> 32767 BEGIN DBMS_LOB.createtemporary (v_clob, […]

Tem
27
2020

Replace İşleminde exceeding 32K Hatasının Giderilmesi

Merhaba, * CLOB (character large object) ile çalışırken replace işlemlerinde karştığımız “exceeded the 32K size limit” hatasını giderilmesi için kullanılan workarround fonksiyon aşağıdaki gibidir. Replace işlemlerini CLOB ile çalışırken kullanabiliriz. FUNCTION r2c (in_source IN CLOB, in_search IN VARCHAR2, in_replace IN CLOB) RETURN CLOB IS l_pos PLS_INTEGER; BEGIN l_pos := INSTR (in_source, in_search);   IF l_pos […]

Tem
8
2020

Weblogic varsayılan java dizinin değiştirilmesi

Merhabalar, Weblogic kurulumu sonrası 10.3.6.0 versiyonunda 10.3.6.0 versiyonu için jdk6 ile geliyor.Uygulamanız java 7 ve daha üst bir sürüm üzerinden derlendiğinde deployments menüsünden proje deploy edildiğinde minor version hatası alınacaktır. Bu hatanın giderilmesi için java dizinin uygun sürüm ile değiştirilmesi gerekmektedir. Default kurulum dizini olarak “C:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\<domain_adi>” baz alırsak bin klasörü altındaki  setDomainEnv.cmd  dosyası içerisindeki aşağıdaki […]

Sayfalar:1234567...43»